GALERIA

GALERIA –  fotografie Zygmunta Dziedzińskiego

Pałac Ostrowskich ul. P.O.W.11/15 w Tomaszowie Mazowieckim, obecnie Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego.

Gmach Magistratu i fragment Skweru Niepodległości przy ul. P.O.W.

Dawna willa doktora J. S. Rodego, obecnie Pałac Ślubów USC przy Al. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim.

Dawny Bank Polski, obecnie siedziba oddziału banku Pekao S.A. ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Kościół katolicki św. Marcina Biskupa przy ul. Gminnej  (d. Białobrzegi Opoczyńskie). Najstarszy kościół  w granicach administracyjnych miasta.

Kościół katolicki Najświętszej Maryi Królowej Polski przy ul. Słowackiego.

Dworzec kolejowy ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim. Budynek z końca XIX wieku.