GALERIA

 

GALERIA –  fotografie Zygmunta Dziedzińskiego

MIASTO

Pałac Ostrowskich ul. P.O.W.11/15 w Tomaszowie Mazowieckim, obecnie Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego.

Gmach Magistratu i fragment Skweru Niepodległości przy ul. P.O.W.

Dawna willa doktora J. S. Rodego, obecnie Pałac Ślubów USC przy Al. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim.

Dawny Bank Polski, obecnie siedziba oddziału banku Pekao S.A. ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Kościół katolicki św. Marcina Biskupa przy ul. Gminnej  (d. Białobrzegi Opoczyńskie). Najstarszy kościół  w granicach administracyjnych miasta.

Kościół katolicki Najświętszej Maryi Królowej Polski przy ul. Słowackiego.

Dworzec kolejowy ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim. Budynek z końca XIX wieku.

 

KOMINY TOMASZOWSKICH FABRYK

Na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku, w Tomaszowie Mazowieckim wybudowano kilkanaście nowych fabryk. Miasto przełomu XIX       i XX wieku, stało się miastem fabryk i fabrycznych kominów. Policzono, że         w roku 1913 wznosiło się ponad 40 kominów należących do 13 fabryk sukna,      3 fabryk dywanów, 1 fabryki wyrobów metalowych i 4 farbiarni. Do dnia dzisiejszego przetrwało kilka.  Poniżej  fotografie  autorstwa Zygmunta Dziedzińskiego, który odszukał i sfotografował te kominy.

Nieistniejący komin elektrociepłowni nr 1 „EC-1” dawnej Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu ( TFSJ, później TZWS Wistom )

Ceglany Komin EC-1 dawnej Tomaszowskij Fabryki Sztucznego Jedwabiu
Betonowy komin elektrociepłowni EC-2 dawnych ZWCH Wistom
Wierzchołek komina EC-2 . ZWCH Wistom po uszkodzeniu.
Komin pierwszej centralnej wentylacji d. ZWCH Wistom
Komin drugiej centralnej wentylacji d. ZWCH Wistom. Szkodliwe gazy i zanieczyszczenia powietrza kierowane były do komina wysokości 150 m.

 

Komin Oddziału Tomofan I d. ZWCH Wistom przy ul. Spalskiej
Komin kotła parowego fabryki Moritza Piescha na działce nr 270/273 w Tomaszowie Mazowiekim przy ul. Św. Tekli. Wybudowany w roku 1893. Był to drugi komin tej fabryki. ( później kotłownia MZPW „Mazowia” ul. Barlickiego).

 

Komin kotłowni Fabryki Sukna rodziny Landsbegów przy ul. Gustownej w Tomaszowie Maz. (obecnie ul. Konstytucji 3-go Maja) Kotłownia i komin projektu Karola Klejberga wybudowane w 1911 r. Była to druga kotłownia i komin tej fabryki.
Komin kotłowni fabryki H. Landsberga wzniesiony na działce 258b w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Gustownej ( obecnie ul. Konstytucji 3-go Maja). Wybudowany wraz z instalacją kotła parowego w roku 1895.
Komin kotłowni dawnej fabryki Karola Bartke przy ul. Warszawskiej ( dawna „Batavia”, obenie TFFT. Komin wybudowany w roku 1903 r. Widok od strony Parku Miejskiego „Solidarność”.
Komin kotłowni d. Chemicznej Spółdzielni Pracy „Saponit” ( wcześniej Fabryka Augusta Starka  przy ul. Wesołej 14/16 –  obecnie ul. Konstytucji 3-go Maja)
Komin kotłowni d. Zakładów Metalowych A. Jaroszewicza i M. Malinowskiego przy ul. Jeziornej16 (obecnie ul. Farbiarska)

 

Komin d. fermy drobiarskiej TZD przy ul. Zawadzkiej ( wcześniej folwark Filipa Kriega zam. Zawadzka 36)
Komin ciepłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Legionów.
Rozebrany w 2017 r. komin dawnej fabryki E. Hintze w Niebrowie ( później TSMl) przy ul. Zawadzkiej
Zrekonstruowany komin dawnej fabryki J. Halpena. Obecnie wnętrze Galerii Tomaszów przy ul. Barlickiego.

TOMASZOWSKIE KOMINY XXI WIEKU

Komin ciepłowni Zakładu Gospodarki Cieplnej przy ul. Zawadzka-Milenijna
Komin Zakładu Gospodarki Cieplnej przy ul. Wierzbowej
Komin PZG przy ul. Marszałka Piłsudskiego