INFORMACJE ZARZĄDU

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU TPTM

Następne posiedzenie Zarządu TPTM zaplanowano na  9 stycznia 2018 r.(wtorek) godzina 16.00 w Klubie „6NA9”.

Prosimy o zgłaszanie propozycji do planu działania na 2018 r. Przypominam, że w roku 2018 mija 50 lat od utworzenia naszego stowarzyszenia. Chcemy w  planie przedsięwzięć uwzględnić jubileusz TPTM, ale przede wszystkim 100 lecie odzyskania przez Polskę  niepodległości.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Radosnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim miłośnikom naszego miasta życzy Zarząd TPTM.


2 listopada 2017 r. godz. 17.00 do MCK przy Pl. Kościuszki 18 na spotkanie z Wojciechem Zawadzkim.

5 listopada 2017 r. do MCK przy Pl. Kościuszki 18 na koncert Piotra Goliata


 


 

ZAPROSZENIE DO ARCHIWUM

29 czerwca 2017 r. godz. 17.00 Oddział Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Spalska 120


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE DO GALERII „ARKADY” 13 CZERWCA 2017 r. o godz. 17.30

  • Historia Związku Strzeleckiego ‚Strzelec” w Tomaszowie Mazowieckim
  • Prezentacja osiągnięć Jednostki Strzeleckiej 1002

     


ZAPOSZENIE DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANDRZEJEM KOBALCZYKIM

25 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury przy Pl. Kościuszki 18 rozpocznie się spotkanie autorskie z Andrzejem Kobalczykiem, połączone z promocją książki pt. „Sekrety Tomaszowa i Spały”. Autor na kartach swojej najnowszej książki z punktu widzenia dziennikarza oraz skrupulatnego historyka i regionalisty potwierdza bądź obala mity związane z naszym miastem i jego okolicami. Książka idealna dla sympatyków historii regionalnej powiązanej z wątkami sensacji i kryminału. Polecamy i serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.


 


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPTM

Fragment sali podczas Walnego Zgromadzenia Członków TPTM 30.03.2017 r.

Za nami kolejne  Walne Zgromadzenie Członków naszego stowarzyszenia. Wyjątkowo odbywało się w dwóch etapach. Pierwsza część 24 marca i druga 30 marca 2017 r. Obradom  przewodniczyła Danuta Wypart a protokolantem był Robert Jamka. Dokonano wyboru nowej  Komisji Rewizyjnej w skład, której weszli Tadeusz Kotela, Andrzej Maciejec i Zygmunt Dziedziński. Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium dla organów stowarzyszenia. Uchwalono roczny plan pracy i preliminarz budżetowy  na rok  2017.  Wśród przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 r. znalazła się „XX Kwesta Cmentarna” i opieka nad grobami zasłużonych tomaszowian. Przewidziano trzy wystawy fotograficzne ” Rzeka Wolbóka od źródeł o ujścia”, „Pejzaże Białej Góry”, „Czas zatrzymany w kadrze zdarzyło się w Tomaszowie XX wieku” . Zaplanowano przygotowanie i wydanie serii widokówek pt. „Najciekawsze obiekty Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego”, zorganizowanie pieszych wycieczek „Od Muzeum do Skansenu” i „Śladami fabrycznego Tomaszowa”, prowadzenie spotkań i odczytów przybliżających ciekawostki z dziejów Tomaszowa. Pasjonaci historii regionalnej zamierzają zakończyć opracowania pt. „Spacerownik po Tomaszowie”, „Fabryki i fabrykanci Tomaszowa”, ” Historia i dzień dzisiejszy tomaszowskich cmentarzy”. Będą też działania upamiętniające  setną rocznicę położenia kamienia węgielnego pod budowę pomnika Tadeusza Kościuszki i dziewięćdziesiątą rocznicę wybudowania gmachu miejscowego Magistratu.

Protokół z Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami o wglądu dla członków   w siedzibie stowarzyszenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z Sekretarzem.