INFORMACJE ZARZĄDU

       WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Wszystkim miłośnikom naszego miasta a szczególnie członkom i sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego najserdeczniejsze życzenia smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz pełnych wiosennej nadziei i radości  Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd TPTM


NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU

Najbliższe posiedzenie Zarządu TPTM odbędzie się we wtorek  25 kwietnia 2017 r. o godzinie 16.00 w siedzibie stowarzyszenia – Galeria ARKADY.

Zarząd TPTM


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPTM

Fragment sali podczas Walnego Zgromadzenia Członków TPTM 30.03.2017 r.

Za nami kolejne  Walne Zgromadzenie Członków naszego stowarzyszenia. Wyjątkowo odbywało się w dwóch etapach. Pierwsza część 24 marca i druga 30 marca 2017 r. Obradom  przewodniczyła Danuta Wypart a protokolantem był Robert Jamka. Dokonano wyboru nowej  Komisji Rewizyjnej w skład, której weszli Tadeusz Kotela, Andrzej Maciejec i Zygmunt Dziedziński. Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium dla organów stowarzyszenia. Uchwalono roczny plan pracy i preliminarz budżetowy  na rok  2017.  Wśród przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 r. znalazła się „XX Kwesta Cmentarna” i opieka nad grobami zasłużonych tomaszowian. Przewidziano trzy wystawy fotograficzne ” Rzeka Wolbóka od źródeł o ujścia”, „Pejzaże Białej Góry”, „Czas zatrzymany w kadrze zdarzyło się w Tomaszowie XX wieku” . Zaplanowano przygotowanie i wydanie serii widokówek pt. „Najciekawsze obiekty Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego”, zorganizowanie pieszych wycieczek „Od Muzeum do Skansenu” i „Śladami fabrycznego Tomaszowa”, prowadzenie spotkań i odczytów przybliżających ciekawostki z dziejów Tomaszowa. Pasjonaci historii regionalnej zamierzają zakończyć opracowania pt. „Spacerownik po Tomaszowie”, „Fabryki i fabrykanci Tomaszowa”, ” Historia i dzień dzisiejszy tomaszowskich cmentarzy”. Będą też działania upamiętniające  setną rocznicę położenia kamienia węgielnego pod budowę pomnika Tadeusza Kościuszki i dziewięćdziesiątą rocznicę wybudowania gmachu miejscowego Magistratu.

Protokół z Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami o wglądu dla członków   w siedzibie stowarzyszenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z Sekretarzem.