INFORMACJE ZARZĄDU

Szanowni Państwo,
W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego obchodzi jubileusz 55-lecia powstania 🕰
Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkich Przyjaciół na spotkanie podsumowujące 55 lat działalności 🎂 oraz 25 lecie kwest cmentarnych organizowanych na tomaszowskich nekropoliach.
Obchody zwieńczy koncert Tadeusza Woźniaka z zespołem🎶🎶🎶🎶

📢 Serdecznie Zapraszamy!
Do zobaczenia.

Michał Jodłowski
Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego

Spotkanie z prof. Elżbietą Wichrowską
pt. „Tomaszów wczoraj i dziś.
Rodzina Ostrowskich”.

Serdecznie Zapraszamy!

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
odbyło się 29.03.2023 roku

 

👉W dniu 29.03.2023 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego

👉Zarząd TPTM przedstawił sprawozdana z realizacji planu przyjętego na 2022 rok.
👉Walne Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi. Przyjęto również ambitny plan działania na 2023 rok.
👉Przyjęto nowy Statut Towarzystwa oraz wnioski składane w trakcie posiedzenia.
Obrady przebiegały w merytorycznej i przyjacielskiej atmosferze.
Serdecznie Dziękuję wszystkim przybyłym członkom TPTM, w szczególności członkom honorowym.
Dziękuję również mojemu niezłomnemu Zarządowi za wszelkie wsparcie i ogrom pracy.
Dziękuję!!
Michał Jodłowski
Przewodniczący Zarządu TPTM

 zawiadomienie
o zwołaniu na dzień 29.03.2023 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa
Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie §19 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w środę 29.03.2023 r. w Galerii Arkady ( ul. Rzeźnicza 4). Początek obrad o godzinie 17.00 (I termin), a w przypadku braku kworum o godzinie 17.30 (II termin).

Przed rozpoczęciem obrad przyjmowane będą wpłaty składek członkowskich u Skarbnika Piotra Kucharskiego. Składki można też przekazać na nasze konto w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, na rachunek nr 21 9291 0001 0125 7997 2000 0010. Wysokość składki rocznej: dorośli 60 zł, emeryci i renciści 30 zł. Proszę również o zabranie ze sobą legitymacji członkowskich w celu przedłużenia ich ważności na 2023 rok.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.

2) Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.

3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Przyjęcie regulaminu WZC.

5) Wybór Komisji Mandatowej. 6) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7) Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.

8) Podjęcie uchwały nr 1/2022 w sprawie nadania honorowego członkostwa TPTM 

9) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności TPTM w 2022 r.

10) Przedstawienie sprawozdania finansowego Zarządu za 2022 r.

11) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

12) Dyskusja nad w/w sprawozdaniami.

13) Zatwierdzenie sprawozdań (Zarządu i Komisji Rewizyjnej).

14) Podjęcie uchwały nr 2/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2022 r.

15) Przedstawienie projektu planu działalności TPTM w 2023 r.

16) Przedstawienie projektu planu finansowego TPTM w 2022 r.

17) Dyskusja.

18) Podjęcie uchwały nr 3/2023 w sprawie planu działalności TPTM w 2023 r.

19) Podjęcie uchwały nr 4/2023 w sprawie planu finansowego TPTM w 2023 r.

20) Zmiana Statutu Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego Uchwała nr 5/2003 PROJEKT STATUTU TPTM WZC 2023

21) Nadanie tytułu honorowych członków TPTM Uchwała nr 6/200322)

22) Sprawy różne, wnioski.

23) Głosowanie wniosków.

24) Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

25) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia oraz proszę o niezawodne przybycie.

                                              PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU TPTM
                                                             Michał Jodłowski
nowy przewodniczący zarządu TPTM

20 czerwca 2022 r. Uchwałą Zarządu TPTM nr 2/6/2022 z funkcji Przewodniczącego Zarządu odwołany został Antoni Smolarek.
Nowym Przewodniczącym Zarządu został wybrany Michał Jodłowski.
Jego zastępcami  pozostają Bartłomiej Matysiak i Mariusz Sobański.

 ZARZĄD TPTM  [od 20 czerwca 2022 r.]

 1. MICHAŁ JODŁOWSKI           –    Przewodniczący Zarządu
 2. BARTŁOMIEJ MATYSIAK      –    Zastępca Przewodniczącego
 3. MARIUSZ SOBAŃSKI             –    Zastępca Przewodniczącego
 4. EWA PIERZCHAŁA                 –    Sekretarz
 5. PIOTR KUCHARSKI                 –   Skarbnik
 6. EWA KOTELA                          –    Kronikarz
 7. ANTONI SMOLAREK              –   członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Tadeusz Kotela  –  Przewodniczący
 2. Andrzej Maciejec – Zastępca Przewodniczącego
 3. Elżbieta Goździk – Sekretarz

. Pozostałe funkcje w Zarządzie pozostały bez zmian.

NASZE ZAMIERZENIA NA 2022 R.

Podczas obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków TPTM dominowały sprawozdania i sprawy proceduralne, które wśród uczestników zebrania nie wzbudzały większych emocji. Prawie wszystkie głosowania jednomyślne akceptowały wnioski Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dopiero plan działalności stowarzyszenia na rok 2022 wzbudził pewne ożywienie… czytaj więcej w zakładce „O NAS

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie §19 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w środę 30.03.2022 r.  w Galerii Arkady (ul. Rzeźnicza 4).   Początek obrad o godz. 17.00 /I termin/, a w przypadku braku kworum o godz. 17.30 /II termin/. Przed rozpoczęciem obrad przyjmowane będą wpłaty składek członkowskich (2021 i 2022 r.)  Składki można też przekazać na nasze konto           w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej, Filia w Tomaszowie Maz., nr 21 9291 0001 0125 7997 2000 0010. Wysokość składki rocznej: dorośli – 60 zł, emeryci i renciści – 30 zł. Członkowie   proszeni są też o wzięcie legitymacji członkowskich w celu przedłużenia ważności na 2022 rok oraz dokonania ewentualnych wpisów  Porządek obrad /projekt/

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZCzł.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu WZCzł.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 8. Podjęcie uchwały nr 1/2022 w sprawie nadania honorowego członkostwa TPTM
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności TPTM w 2021 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Zarządu za 2021 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
 12. Dyskusja nad w/w sprawozdaniami.
 13. Zatwierdzenie sprawozdań (Zarządu i Komisji Rewizyjnej).
 14. Podjęcie uchwały nr 2/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2021 r.
 15. Przedstawienie projektu planu działalności TPTM w 2022 r.
 16. Przedstawienie projektu planu finansowego TPTM w 2022 r.
 17. Dyskusja.
 18. Podjęcie uchwały nr 3/2022 w sprawie planu działalności TPTM w 2022 r.
 19. Podjęcie uchwały nr 4/2022 w sprawie planu finansowego TPTM w 2022 r.
 20. Sprawy różne, wnioski.
 21. Głosowanie wniosków.
 22. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 23. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.

Bardzo prosimy o niezawodne przybycie.        Przewodniczący Zarządu TPTM                  Antoni Smolarek


PIERWSZY ETAP XXIV KWESTY CMENTARNEJ ZAKOŃCZONY Po otwarciu puszek kwestorskich i zliczeniu datków okazało się, że podczas tegorocznej zbiórki prowadzonej 1 listopada przy bramach cmentarzy zebrano 11 642,52 zł.  Nadal trwa zbiórka datków na nasze konto bankowe . Wszystkim darczyńcą serdecznie dziękujemy. Zarząd TPTM


ZAPROSZENIE NA KONCERT ARTYSTÓW PIWNICY POD BARANAMI POŚWIĘCONY EWIE DEMARCZYK Galeria Sztuki Arkady, Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego oraz Miejskie Centrum Kultury zapraszają na koncert z udziałem artystów Piwnicy pod Baranami poświęcony pamięci Ewy Demarczyk, który odbędzie się w czwartek 28. października o godz. 19:00 w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Animacji Społecznej przy ul Farbiarskiej. Zaproszenia dostępne w siedzibie Galerii Arkady przy ulicy Rzeźniczej 4. Więcej o koncercie w zakładce AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZEPROWADZENIU 24. KWESTY CMENTARNEJ „RATUJMY GROBY ZASŁUŻONYCH TOMASZOWIAN” Będzie kolejna kwesta cmentarna. Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego po poluzowaniu obostrzeń sanitarnych w związku z pandemią koronawirusa wznowiło swoją działalność i w tym roku organizuje 24. Kwestę Cmentarną „Ratujmy Groby Zasłużonych Tomaszowian”. W związku z tym Zarząd TPTM we wtorek 19 października o godz. 16.30 zaprasza do Galerii Sztuki Arkady przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu, stowarzyszeń, szkół, innych organizacji oraz indywidualne osoby zainteresowane na spotkanie organizacyjne. Proponujemy aby środki z tegorocznej kwesty przeznaczyć na renowację nagrobka śp. chor. pilota Stanisława Laskowskiego, uczestnika wojny obronnej 1939 r i żołnierza Polskich Sił Powietrznych na zachodzie, zmarłego w 1982 r. Grób został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski nr ewid. 2058. Kwestę rozpoczynamy 28 października na koncercie Piwnicy pod Baranami ku pamięci wspaniałej Ewy Demarczyk. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się w sali Powiatowego Centrum Animacji Społecznej (ul. Farbiarska 20) są   TPTM i Galeria Sztuki Arkady. NOWY ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA TPTM W czasie Walnego Zgromadzenia Członków TPTM, które odbyło się 7 października 2021 r. wybrano nowy, siedmioosobowy Zarząd i trzyosobową Komisję Rewizyjną. Podczas pierwszego posiedzenia Zarząd ukonstytuował się następująco: Antoni Smolarek – przewodniczący, Michał Jodłowski i Bartłomiej Matysiak – zastępcy przewodniczącego, Ewa Pierzchała – sekretarz,  Piotr Kucharski – skarbnik,  Ewa Kotela – kronikarz, Mariusz Sobański – członek zarządu. Zgodnie ze Statutem „Zarząd TPTM jest organem wykonawczym Towarzystwa. Kieruje on w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków całokształtem działalności Towarzystwa”. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Towarzystwo i składa się z 3 osób. Funkcje w nowej Komisji Rewizyjnej objęli:  Tadeusz Kotela – przewodniczący,  Andrzej Maciejec – zastępca przewodniczącego, Elżbieta Goździk – sekretarz. ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW TPTM Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie par. 19 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 7.10.2021 r. w Galerii Arkady (ul. Rzeźnicza 4). Początek o godz. 17.00 /I termin/, a w przypadku braku kworum o godz. 17.30 /II termin/. Przed rozpoczęciem obrad   będzie można wpłacić składkę członkowską (roczna składka – 60,00, a emeryci, renciści – 30,00). Składki można też wpłacać na nasze konto w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej, Filia Tomaszów Maz., nr 21 9291 0001 0125 7997 2000 0010. ZARZĄD TPTM


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków TPTM /projekt/.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZCzłonków.
 3. Przyjęcie porządku obrad WZCzłonków.
 4. Przyjęcie regulaminu WZCzłonków.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie protokołu nr 1 Komisji Mandatowo – Wyborczej.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności TPTM w latach 2019-2021.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019-2021 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019-2021 r.
 11. Dyskusja nad w/w sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań (Zarządu i Komisji Rewizyjnej).
 13. Podjęcie uchwały nr 1/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
 14. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 15. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Przedstawienie protokołu nr 2 Komisji Mandatowo – Wyborczej.
 16. Wybory Zarządu.
 17. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 18. Przedstawienie projektu planu działalności w latach 2021-2022.
 19. Przedstawienie projektu planu finansowego w latach 2021-2022
 20. Przedstawienie protokołu nr 1 Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru Zarządu.
 21. Przedstawienie protokołu nr 2 Kom. Skrutacyjnej dot. wyboru Komisji Rewizyjnej.
 22. Podjęcie uchwały nr 2/2021 w sprawie wyboru Zarządu.
 23. Podjęcie uchwały nr 3/2021 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 24. Podjęcie uchwały nr 4/2021 w sprawie planu działalności w latach 2021-2022.
 25. Podjęcie uchwały nr 5/2021 w sprawie planu finansowego w latach 2021- 2022.
 26. Sprawy różne, wnioski.
 27. Głosowanie wniosków.
 28. Przedstawienie protokółu Komisji Uchwał i Wniosków.
 29. Zamknięcie WZCzłonków.   

Posiedzenie Zarządu TPTM – 9 IX 2021 r.

W czwartek 9 września 2021 r. miało miejsce posiedzenie Zarządu TPTM. Omawiano sprawy związane z zwołaniem i zorganizowaniem Walnego Zgromadzenia Członków. Podjęto stosowną uchwałę wyznaczając termin Walnego Zgromadzenia  na 7 października 2021 r.  godz. 17:00 w  Galerii Arkady. Zarząd oczekuje na propozycje co do projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak również propozycje przedsięwzięć (do projektu planu pracy) na  IV kwartał 2021 r. i rok następny. Robocze spotkanie Zarządu w sprawach organizacyjnych związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia wyznaczono na godz. 17:30, 16 IX 2021 r. w siedzibie stowarzyszenia. Na tym samym posiedzeniu Zarząd omówił sprawy związane z planowanym na październik  koncertem krakowskich artystów Piwnicy pod Baranami poświęconego Ewie Demarczyk. Podjęto uchwałę o przyjęciu przez TPTM dotacji uzyskanej w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego


Z okazji Świąt Wielkanocnych 2021 Zarząd TPTM składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i szybkiego nadejścia normalności.

XXIII KWESTA CMENTARNA Zapraszamy do udziału w XXIII Kweście Cmentarnej „Ratujmy groby zasłużonych Tomaszowian” Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego i Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr Rudolfa Majewskiego ps. „Leśniak” zapraszają do udziału w XXIII Kweście Cmentarnej „Ratujmy groby zasłużonych Tomaszowian”, która ze względu na panującą pandemią odbędzie się w innej formie niż w latach ubiegłych… O tegorocznej kweście czytaj w zakładce „AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA”


Odwołanie posiedzenia Zarządu Z uwagi na pandemię koronawirusa  odwołuję posiedzenie Zarządu zwołane na 17 marca 2020 r. Jednocześnie proponuję przełożenie terminu Walnego Zgromadzenia na czas po wygaśnięciu zagrożenia epidemiologicznego. Przewodnicząca Zarządu TPTM Danuta Wypart


Posiedzenie Zarządu TPTM 17 marca 2020 r. Na dzień 17 marca 2020 r. godz. 17.00 w klubie 6NA9 zwołuję posiedzenie Zarządu TPTM, którego przedmiotem będzie przygotowanie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2019 r. oraz planu zamierzeń na rok 2020. Jednocześnie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków TPTM planujemy przeprowadzić 26 marca 2020 r. o godz. 16.30 w Klubie 6NA9. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie drogą e-mailową lub bezpośrednio Zarządowi propozycji do planu zamierzeń na 2020 r. Danuta Wypart  Przewodnicząca Zarządu TPTM


Działo się 31 stycznia 2020 r. Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego uczestnicząc w podsumowaniu V edycji konkursu ” Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego”wręczyli nagrodę specjalną za przygotowanie opracowania multimedialnego. Nagroda były dwa albumy: „Najpiękniejsze Zabytki Europy i „najpiękniejsze Zabytki Świata”. czytaj więcej na naszej stronie w zakładce „AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA”MEDAL TPTM DLA PROFESORA JANA OSTROWSKIEGO (więcej w zakładce „AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA”)


SPOTKANIE W SPRAWIE XXII KWESTY Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego i Jednostka Strzelecka 1002 im. Rudolfa Majewskiego ps. „Leśniak” planuje przeprowadzić 1 listopada 2019 r.  kolejną XXII Kwestę „Ratujmy Zabytki Tomaszowskich Cmentarzy”. Tak jak w latach ubiegłych liczymy na udział i pomoc w prowadzeniu zbiórki samorządowców, dziennikarzy i członków innych organizacji pozarządowych. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, członków TPTM i wszystkich zainteresowanych na zebranie organizacyjne jakie odbędzie się 1 października (wtorek) o godzinie 16.00 w Galerii „Arkady” przy ul. Rzeźniczej 4. Podczas tego spotkania chcemy wyłonić komitet organizacyjny, zatwierdzić regulamin Kwesty, rozpocząć przyjmowanie zapisów wolontariuszy i skonkretyzować na jaki cel zostaną przeznaczone zebrane środki. Ze swej strony proponujemy aby datki zbierane podczas tegorocznej XXII Kwesty przeznaczyć na kolejną kompleksową renowację grobowca Jana Serafina Rodego i rodziny Chociszewskich oraz ogrodzenia obejścia grobowego Jana i Stanisława Narewskich. Zarząd TPTM


ZAPROSZENIA DO GROT NA WYSTAWĘ FOTOGRAFICZNĄ I  NA SPOTKANIE DO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ Patrz w zakładkach: HISTORIA MIASTA  oraz AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA


ZAPROSZENIE DO MUZEUM NA WYSTAWĘ Więcej w  zakładce „aktualności i wydarzenia”


WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH A.D. 2019 Ciepłych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych, a także wiele wiosennego szczęścia i wszelkiej pomyślności przyjaciołom naszego miasta życzy Zarząd TPTM POSIEDZENIE ZARZĄDU TPTM – 16.04.2019 We wtorek 16 kwietnia 2019 r. godz. 16.00 w Galerii ARKADY spotkanie członków Zarządu TPTM w sprawie złożenia podpisów (profilem zaufanym) pod sprawozdaniami do US oraz omówienie sposobu realizacji zadań zaplanowanych na drugi kwartał 2019 r. Danuta Wypart – Przewodnicząca Zarządu TPTM ZA NAMI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPTM 2019   Walne zgromadzenie członków TPTM przyjęło sprawozdania Zarządu i podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium. Zatwierdzono plan działania i plan finansowy na 2019 r. Dokonano wręczenia medali 50lecia TPTM oraz nadano honorowe członkostwo siedmiu zasłużonym działaczom stowarzyszenia.     Więcej o Walnym Zgromadzeniu w zakładce „O NAS”. ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ TOMAZOWA MAZOWIECKIEGO Na podstawie postanowień § 19, §20, i §22 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 18.12.2008 roku) Zarząd TPTM zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 22 marca 2019 roku godzina 16.00 w Galerii Arkady przy ul. Rzeźniczej 4 w Tomaszowie Mazowieckim. W przypadku gdy w pierwszym wyznaczonym terminie nie zostaną spełnione wymogi §21 Statutu TPTM, wyznacza się drugi termin zgromadzenia na godzinę 16.30 w tym samym miejscu i czasie.  Projekt porządku obrad i projekt zmian statutowych w załączeniu. Jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia będą wręczane medale okolicznościowe 50-lecia TPTM. Tomaszów Maz., 7 marca 2019 r.                       za Zarząd TPTM Danuta Wypart    Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego zwołanego na 22 III 2019 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków TPTM.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Powołanie Komisji Mandatowej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie w drodze głosowania Regulaminu Obrad .
 5. Oświadczenie Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu TPTM w 2018 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego TPTM za 2018 r.
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu.
 11. Przedstawienie projektu planu pracy i planu finansowego TPTM na 2019 r.
 12. Dyskusja i zgłaszanie wniosków dotyczących planowanych zamierzeń i planu finansowego na 2019 r.
 13. Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy i planu finansowego na 2019 r.
 14. Przedstawienie przez Komisję Statutową projektu zmian w statucie TPTM.
 15. Dyskusja i zgłaszanie wniosków dotyczących projektowanych zmian statutu TPTM.
 16. Głosowanie w sprawie zmian statutowych i przyjęcie jednolitego tekstu statutu TPTM.
 17. Wolne wnioski i dyskusja nad sprawami zgłoszonymi podczas obrad .
 18. Przedstawienie i głosowanie uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 19. Wręczenie członkom stowarzyszenia medali 50-lecia TPTM.
 20. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków TPTM.

POSIEDZENIE ZARZĄDU TPTM – 12.03.2019 Zapraszam na posiedzenie Zarządu TPTM we wtorek 12 marca 2019 r. o godzinie 16.00 w Galerii Arkady przy ul. Rzeźniczej 4. Przedmiotem obrad będzie przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków TPTM. Danuta Wypart POSIEDZENIE ZARZĄDU TPTM – 19.02.2019 Najbliższe posiedzenie Zarządu TPTM we wtorek 19 lutego 2019 r. godz. 16.30 w Galerii Arkady przy ul. Rzeźniczej 4. Przedmiotem obrad będzie przygotowanie dokumentów na Walne Zgromadzenie Członków TPTM jakie planujemy na 22 marca 2019 r. Danuta Wypart


POSIEDZENIE ZARZĄDU TPTM – 12.02.2019 Na wtorek 12 lutego 2019 r. godz. 16:30 w Galerii ARKADY przy ul. Rzeźniczej zwołuję posiedzenie Zarządu TPTM. Przedmiotem obrad będzie: 1) przygotowanie sprawozdania z działalności w 2018 r., 2) opracowanie projektu planu działania TPTM na 2019 r., 3) weryfikacja i ustalenia aktualnej listy członków.                                                                                                                                         p.o. Przewodniczącego Zarządu Danuta Wypart


POSIEDZENIE ZARZĄDU TPTM  –  31.01.2019 Na czwartek 31 stycznia 2019 r. godz. 16:30 w Klubie 6NA9 przy ul. Rzeźniczej zwołuję posiedzenie Zarządu TPTM. Przedmiotem obrad będzie przygotowanie dokumentów na Walne Zgromadzenie Członków naszego stowarzyszenia. Wstępnie planujemy je przeprowadzić 12 marca 2019 r. w godzinach popołudniowych. Na posiedzenie zapraszam członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Do wszystkich członków TPTM zwracam się z prośba o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć do projektu planu pracy stowarzyszenia na 2019 r. Jednocześnie przypominam o statutowym obowiązku terminowego opłacania składek członkowskich. po. Przewodniczącego Zarządu – Danuta Wypart


POSIEDZENIE ZARZĄDU TPTM – 17.01.2019 17 stycznia 2019 r. godz.16:30 (czwartek) w klubie 6NA9 przy ul. Rzeźniczej odbędzie się posiedzenie Zarządu TPTM. W porządku obrad przewidziano: ustalenie terminu i rozpoczęcie przygotowań do Walnego Zgromadzenia; podjęcie uchwały o rozdysponowaniu środków zebranych podczas XXI Kwesty; zgłaszanie propozycji do planu pracy na 2019 r.   Serdecznie zapraszam członków Zarządu i przedstawicieli Komisji Rewizyjnej oraz zainteresowanych członków TPTM. p.o. Przewodniczącego Zarządu  Danuta Wypart Mec


WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU ŻYCZY ZARZĄD TPTM WYNIK XXI KWESTY

Liczenie datków zebranych podczas XXI Kwesty.

W dniu 2 listopada 2018 r. odbyło się komisyjne przeliczenie zebranych do puszek datków XXI Kwesty Cmentarnej. Kwestujący zebrali łącznie 10072 złotych i 18 groszy. W tym na cmentarzach przy ul. Smutnej i Ugaj zebrali  7906,17 zł  oraz na cmentarzu komunalnym przy ul. Dabrowskiej 2166,01 zł. Darczyńcom i kwestującym wolontariuszom serdecznie dziękujemy. Zarząd TPTM

Przy bramie cmentarza ewangelickiego kwestowali członkowie i sympatycy TPTM.

KOŃCZYMY PRZYGOTOWANIA DO XXI KWESTY Czytaj więcej w zakładce „WYDARENIA” ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE W SPRAWIE XXI KWESTY 2018 Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego zamierza w dniu 1-ego listopada 2018 roku przeprowadzić zbiórkę publiczną do puszek pod nazwą „XXI KWESTA CMENTARNA -RATUJMY ZABYTKI TOMASZOWSKICH CMENTARZY”. Wobec powyższego w środę 10 października 2018r. odbędzie się zebranie robocze dotyczące spraw organizacyjnych, na które zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli władz miasta, powiatu, organizacje pozarządowe i osoby niestowarzyszone chcące wesprzeć nasze stowarzyszenie przy organizacji tegorocznej kwesty i  kwestowaniu na cmentarzu.  Zebranie organizacyjne odbędzie się w sali Miejskiego Centrum Kultury przy Placu Kościuszki 18, o godz. 16oo. Celem zebrania jest wyłonienie komitetu organizacyjnego, sprecyzowanie celu zbiórki, przyjęcie regulaminu kwesty, przyjęcie wstępnych deklaracji i zapisy kwestorów. Wstępnie proponujemy aby datki z tegorocznej kwesty przeznaczyć na dokończenie renowacji zabytkowego, XIX wiecznego żeliwnego nagrobka śp. Marcina Wilicha, jaki znajduje się w 2. kwaterze starej części cmentarza katolickiego, dofinansowanie odbudowy nagrobka księdza Zygmunta Zycha, który w latach 1959 – 1967 był proboszczem parafii Świętego Antoniego i dziekanem tomaszowskim i renowację zniszczonego nagrobka ppor. Eugeniusza Berezowskiego poległego 06.08.1920 r. w walce z bolszewikami Zarząd TPTM


POSIEDZENIU ZARZĄDU TPTM – 2 VIII 2018 R. Serdecznie zapraszam członków Zarządu i przedstawicieli Komisji Rewizyjnej TPTM oraz wszystkich zainteresowanych członków TPTM na posiedzenie Zarządu, które odbędzie się 2 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 w siedzibie stowarzyszenia – Galerii Arkady. Przedmiotem obrad będzie sprawa zgłoszenia akcesu i przygotowania do Pikniku „Lokalni Niebanalni”, sprawy redagowania strony internetowej i inne wynikające z planu działania na 2018 r. po. Przewodniczącego zarządu TPTM D. Wypart


ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU ZARZĄDU TPTM – 19 VI 2018 Najbliższe posiedzenie Zarządu TPTM odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 r. godz. 15.30 w Galerii Arkady. Przedmiotem obrad będą sprawy bieżącej realizacji planu działania. po. Przewodniczącego Zarządu TPTM D. Wypart


ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU ZARZĄDU TPTM – 17 IV 2018 po. Przewodniczącego Zarządu D. Wypart zwołuje posiedzenie Zarządu TPTM na wtorek 17 kwietnia godz. 16.00 w Galerii Arkady. Przedmiotem obrad będą sprawy realizacji planu działania w II kwartale 2018 r., zatwierdzenie bieżących wydatków i informacja finansowa. Zaprezentowany będzie pamiątkowy medal jaki wykonano w związku z rocznicą utworzenie TPTM.


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPTM W dniu 6 marca 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa. Zgromadzeniu przewodniczyła Danuta Wypart, która też przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2017 r. Zgromadzenie pozytywnie oceniło działalność TPTM oraz realizację planu finansowego. Sprawozdania uzyskały pozytywną ocenę Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia, które jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2017. Zatwierdzony został plan działania i plan finansowy TPTM na 2018 r. W planie pracy, poza stałymi zadaniami, przewidziano miedzy innymi zorganizowanie wystawy prac fotograficznych pt. „W hrabskim ogrodzie”, która połączona będzie z odczytem na temat „Pałace i parki rodziny Ostrowskich”. Zaplanowano też przygotowanie wystawy (reprodukcji) starych fotografii i kart pocztowych z prywatnych zbiorów kolekcjonerskich pt. „Tomaszów i jego mieszkańcy w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.” W ramach działań edukacyjnych przewidziano cykl spacerów najstarszymi ulicami Tomaszowa Mazowieckiego: Od Muzeum do Skansenu” – ul. Św. Antoniego oraz „Od pomnika do pomnika” – przez Pl. Kościuszki i Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ważnym elementem zatwierdzonego planu zamierzeń jest udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości poprzez: upamiętnienie 100 rocznicy poświecenia kamienia węgielnego w 1917 r., wybudowania i odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w listopadzie 1918 oraz zainicjowanie działań zmierzających do wpisania w/w pomnika do rejestru zabytków, opracowanie naukowo-publicystyczne na temat historii zabudowy Pl. Kościuszki, realizację projektu odtworzenia zniszczonej przez okupanta hitlerowskiego tablicy upamiętniającej oddanie do użytku w roku 1927 gmachu Tomaszowskiego Magistratu. Pamiętając o przypadającej w tym roku 50 rocznicy powstania TPTM zaplanowano: przeprowadzenie uroczystego zebrania członków i sympatyków, wydanie okolicznościowego medalu, przygotowanie rocznicowej publikacji przedstawiającej historię stowarzyszenia.    Członkowie TPTM, w ramach wspierania osób przygotowujących publikacje historyczne, pamiętnikarskie i dziennikarsko-publicystyczne dotyczące naszego miasta i regionu, włączą się w opracowanie tłumaczenia książki „The Tailars of Tomaszow” (Krawcy z Tomaszowa) Reny i Alana Chernnoff’. TPTM stara sie także upowszechniać wśród młodzieży szkolnej zainteresowanie historią miasta oraz wspierać rozwijanie ich pasji i talentów poprzez objęcie patronatem i ufundowanie nagród dla uczestników projektów realizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 – „Najładniejszy zabytek Tomaszowa” oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy – „Mam talent”. Po raz kolejny TPTM podjęło się organizacji i przeprowadzenia kolejnej, XXI kwesty cmentarnej, renowacji nagrobków ze środków XX kwesty oraz prowadzenie cyklu działań edukacyjno-historycznych „Poznajmy historię tomaszowskich cmentarzy”.  

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW TPTM

Na podstawie postanowień § 19, §20, i §22 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 18.12.2008 roku) Zarząd TPTM zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 6 marca 2018 roku godzina 15.30 w Klubie 6NA9 przy ul. Rzeźniczej 3 w Tomaszowie Mazowieckim. W przypadku gdy w pierwszym wyznaczonym terminie nie zostaną spełnione wymogi §21 Statutu TPTM, wyznacza się drugi termin zgromadzenia na godzinę 16.00 w tym samym dniu, miejscu i czasie. Projekt Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego zwołanego na 6 marca 2018 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków TPTM
 2. Powołanie Komisji Mandatowej.
 3. Oświadczenie Komisji Mandatowej.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności TPTM w 2017 r.-
 9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego TPTM za 2017 r.
 10. Przedstawienie propozycji Planu Pracy i Planu Finansowego TPTM na 2018 rok
 11. Wolne wnioski i dyskusja nad sprawami zgłoszonymi podczas obrad .
 12. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności TPTM w 2017.
 13. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego TPTM za 2017 r
 14. Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy i Plany Finansowego na 2018 rok
 15. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE   Radosnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim miłośnikom naszego miasta życzy Zarząd TPTM.


2 listopada 2017 r. godz. 17.00 do MCK przy Pl. Kościuszki 18 na spotkanie z Wojciechem Zawadzkim. 5 listopada 2017 r. do MCK przy Pl. Kościuszki 18 na koncert Piotra Goliata


 


ZAPROSZENIE DO ARCHIWUM 29 czerwca 2017 r. godz. 17.00 Oddział Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Spalska 120


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE DO GALERII „ARKADY” 13 CZERWCA 2017 r. o godz. 17.30

 • Historia Związku Strzeleckiego ‚Strzelec” w Tomaszowie Mazowieckim
 • Prezentacja osiągnięć Jednostki Strzeleckiej 1002

     


ZAPOSZENIE DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANDRZEJEM KOBALCZYKIM 25 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury przy Pl. Kościuszki 18 rozpocznie się spotkanie autorskie z Andrzejem Kobalczykiem, połączone z promocją książki pt. „Sekrety Tomaszowa i Spały”. Autor na kartach swojej najnowszej książki z punktu widzenia dziennikarza oraz skrupulatnego historyka i regionalisty potwierdza bądź obala mity związane z naszym miastem i jego okolicami. Książka idealna dla sympatyków historii regionalnej powiązanej z wątkami sensacji i kryminału. Polecamy i serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.


 


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPTM

Fragment sali podczas Walnego Zgromadzenia Członków TPTM 30.03.2017 r.

Za nami kolejne  Walne Zgromadzenie Członków naszego stowarzyszenia. Wyjątkowo odbywało się w dwóch etapach. Pierwsza część 24 marca i druga 30 marca 2017 r. Obradom  przewodniczyła Danuta Wypart a protokolantem był Robert Jamka. Dokonano wyboru nowej  Komisji Rewizyjnej w skład, której weszli Tadeusz Kotela, Andrzej Maciejec i Zygmunt Dziedziński. Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium dla organów stowarzyszenia. Uchwalono roczny plan pracy i preliminarz budżetowy  na rok  2017.  Wśród przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 r. znalazła się „XX Kwesta Cmentarna” i opieka nad grobami zasłużonych tomaszowian. Przewidziano trzy wystawy fotograficzne ” Rzeka Wolbóka od źródeł o ujścia”, „Pejzaże Białej Góry”, „Czas zatrzymany w kadrze zdarzyło się w Tomaszowie XX wieku” . Zaplanowano przygotowanie i wydanie serii widokówek pt. „Najciekawsze obiekty Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego”, zorganizowanie pieszych wycieczek „Od Muzeum do Skansenu” i „Śladami fabrycznego Tomaszowa”, prowadzenie spotkań i odczytów przybliżających ciekawostki z dziejów Tomaszowa. Pasjonaci historii regionalnej zamierzają zakończyć opracowania pt. „Spacerownik po Tomaszowie”, „Fabryki i fabrykanci Tomaszowa”, ” Historia i dzień dzisiejszy tomaszowskich cmentarzy”. Będą też działania upamiętniające  setną rocznicę położenia kamienia węgielnego pod budowę pomnika Tadeusza Kościuszki i dziewięćdziesiątą rocznicę wybudowania gmachu miejscowego Magistratu. Protokół z Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami o wglądu dla członków   w siedzibie stowarzyszenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z Sekretarzem.