AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

KAPLICA GROBOWA OSTROWSKICH W UJEŹDZIE

Poniżej przedstawiam historię powstania kaplicy grobowej w Ujeździe i personalia osób w niej pochowanych.

Zachodnia elewacja kościoła parafialnego w Ujeździe. W narożniku wejście do kaplicy grobowej. Fot. Zygmunt Dziedziński

Stanisław Kostka Władysław hr. Ostrowski syn Antoniego w kwietniu roku 1885 zwrócił się do Konsystorza Archidiecezji Warszawskiej o uzyskanie pozwolenia na zrealizowanie swojego projektu, czyli dobudowanie do kościoła pw. św. Wojciecha w Ujeździe kaplicy grobowej dla członków rodziny Ostrowskich. Jednocześnie od władz rządowych otrzymał zezwolenie na sprowadzenie z Francji zwłok swojego ojca Antoniego.

 

Fresk nad wejściem do kaplicy grobowej przedstawiający Matkę Boską Nieustającej Pomocy. Fot. Zygmunt Dziedziński

Pierwotnie kaplica miała przylegać do kościoła od strony wschodniej, jednakże ówczesny proboszcz parafii ks. Józef Ojrzanowski wskazał inne, mniej kosztowne rozwiązanie, czyli dobudowanie kaplicy do jej strony zachodniej. Jednocześnie zobowiązał Stanisława hr. Ostrowskiego aby wykonał nową kamienna posadzkę w miejsce istniejącej drewnianej w nawie kościoła. 26 czerwca 1887 roku Stanisław hr. Ostrowski uzyskał zezwolenie na budowę kaplicy, której kosztorys budowy wynosił 3091 rubli i 31 kopiejek. Budowę zakończono w 1891 roku i została poświęcona w końcu tego roku przez proboszcza ks. Józefa Ojrzanowskiego. Natomiast w roku 1995 lokalna rodzina Wagnerów ufundowała umieszczony nad wejściem do kaplicy okazały fresk Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

 

W kaplicy  pochowani zostali następujący członkowie rodziny Ostrowskich:

 • Antoni Jan hr. Ostrowski herbu Rawicz – najstarszy syn hr. Tomasza Adama Ostrowskiego herbu Rawicz i Apolonii Ledóchowskiej herbu Szaława. Urodził się 27 maja 1782 roku w Warszawie. Zmarł 4 grudnia 1845 roku w Les Maderes k/Tours (środkowa Francja).
 • Józefa Zofia Karolina z Morskich hr. Ostrowska herbu Topór – córka Onufrego Morskiego herbu Topór i Julii z Rozwadowskich herbu Trąby. Urodziła się 18 maja 1787 roku w miejscowości Rejkowce. 15 grudnia 1805 roku wyszła za mąż za hr. Antoniego Jana Ostrowskiego. Zmarła w wieku 26 lat, 28 maja 1813 roku w Baden koło Wiednia.
 • Stanisław Kostka Władysław hr. Ostrowski herbu Rawicz – najmłodszy syn hr. Antoniego Jana Ostrowskiego i Józefy Zofii Karoliny z Morskich. Urodził się 14 listopada 1812 roku w Ujeździe. Zmarł 2 marca 1889 roku w Warszawie. Inicjator budowy kaplicy przy kościele p.w. św. Wojciecha w Ujeździe.
 • Helena Julia Józefa ze Skrzyńskich hr. Ostrowska herbu Zaręba – córka Tadeusza Józefa Skrzyńskiego herbu Zaręba i Julii z Jaźwińskich herbu Grzymała. Urodziła się 18 marca 1826 roku we Lwowie. Żona Stanisława Kostki hr. Ostrowskiego (ślub zawarli 24 lipca 1848 roku w Krakowie). Zmarła 2 marca 1900 roku w Warszawie.
 • Juliusz Karol hr. Ostrowski herbu Rawicz –  syn Stanisława Kostki hr. Ostrowskiego i Heleny Julii ze Skrzyńskich. Urodził się 16 stycznia 1854 roku w Warszawie, zmarł 12 marca 1917 roku w Glion (Szwajcaria).
 • Maria Delfina z Tyszkiewiczów hr. Ostrowska herbu Leliwa – urodziła się 28 października 1863 roku we wsi Kuryłowice koło Wierzbowca (Ukraina). Od 14 lutego 1882 roku była żoną Juliusza Karola hr. Ostrowskiego, który był synem Stanisława Kostki hr. Ostrowskiego. Zmarła 13 maja 1925 roku w Dijon (Francja).
 • Maria Laura hr. Ostrowska herbu Rawicz – córka Stanisława Kostki Ostrowskiego i Heleny Julii Józefy ze Skrzyńskich. Urodziła się w roku 1856 w Warszawie, zmarła 6 września 1898 roku w Warszawie.
 • Gustaw Antoni Władysław hr. Ostrowski herbu Rawicz – syn Stanisława Kostki hr. Ostrowskiego oraz Heleny Józefy Julii ze Skrzyńskich. Urodził się 14 listopada 1860 roku w Warszawie. Zmarł 6 lutego 1923 roku w Bad Wörishofen (Niemcy).
 • Klementyna Józefa Julianna z Mostowskich hr. Ostrowska herbu Dołęga – córka Władysława hr. Mostowskiego herbu Dołęga i Katarzyny Niemirowicz – Szczyt herbu Jastrzębie. Urodzona 1 lipca 1862 roku we wsi Cerkliszki k/Wilna. Żona Gustawa Antoniego Władysława hr. Ostrowskiego (ślub zawarli 4 lipca 1883 roku w Rydze). Zmarła 13 czerwca 1893 roku w Kairze.
 • Jan hr. Ostrowski herbu Rawicz – był najstarszym synem Juliusza Karola hr. Ostrowskiego i Marii Delfiny z Tyszkiewiczów. Urodził się 23 czerwca 1887 roku, zmarł mając 2 lata 28 października 1889 roku.

Jest jeszcze jedna osoba z rodu Ostrowskich, której ślad prowadzi do kaplicy. Jest nią Krystyn Piotr Celestyn Józef hr. Ostrowski herbu Rawicz, syn Antoniego Jana hr. Ostrowskiego i Józefy Zofii Karoliny z Morskich. Urodził się 19 maja 1811 roku w Ujeździe, zmarł 4 lipca 1882 roku w Lozannie, gdzie został pochowany. Jego serce przewieziono do Ujazdu i złożono w kaplicy.

Przedstawiając historię powstania kaplicy muszę jednocześnie stwierdzić fakt, iż nie ma w niej na chwilę obecną żadnej tablicy informacyjnej o pochowanych tam osobach. Bardzo smutne jest to, iż założyciel naszego miasta nie ma oznaczonego miejsca swojego pochówku. Takowe tablice istniały do czasu wybuchu II wojny światowej i ponoć zostały zdjęte, aby je uchronić, lecz ślad po nich zaginął. Mam wielką nadzieję, że władze samorządowe Tomaszowa Mazowieckiego i Ujazdu w  przyszłym roku spowodują, że takowe powstaną. Właśnie za rok, 27 maja 2022 roku mija 240 rocznica urodzin Antoniego Jana hr. Ostrowskiego i byłaby to wyjątkowa okazja do wyrażenia szacunku założycielowi naszego miasta jak i jego rodzinie.

Opracował: Zygmunt Dziedziński

Korekta danych osobowych osób pochowanych – dr Daniel Warzocha Muzem w Tomaszowie Mazowieckim.

Źródła:

 1. Ks. Waldemar Gliński „Dzieje parafii św. Wojciecha w Ujeździe”.
 2. Antoni Ostrowski „Ten biedny Mickiewicz”
 3. Ryszard Kotewicz „Ród Ostrowskich w dziejach Tomaszowa i Rzeczypospolitej”

POMNIKI PRZYRODY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

  

Decyzją dwóch uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, a mianowicie uchwały Nr XX/160/2019 z dnia 28 listopada 2019r. oraz XXVIII/221/2020 z dnia 28 maja 2020r. ustanowiono, iż 28 drzew rosnących na terenie miasta stanowią pomniki przyrody.

Cały tekst  w zakładce „PRZYRODA” w artykule  Zygmunta Dziedzińskiego


DZIEJE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W ŹRÓDŁACH ARCHIWALNYCH ZAKLĘTE

To kolejna publikacja Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, z którą powinien zapoznać się każdy zainteresowany historią regionalną. Wyboru i opracowania materiałów autorstwa Andrzeja wróbla, Zofii Zielińskiej i Beaty Jędrzejczyk. Tak jak we wstępie informują autorzy, „można w niej odnaleźć treści potrzebne do odkrywani oraz budowania własnej tożsamości”. Zawiera obszerny zarys historii Tomaszowa Mazowieckiego, zarys historii tomaszowskiego Archiwum Państwowego i charakterystykę jego zasobów archiwalnych. Bogata część ikonograficzna prezentuje ponad 160 dokumentów podzielonych na bloki tematyczne.

Wypada jeszcze dodać, że wydana została w świetnym opracowaniu graficznym, na dobrym papierze i w twardych okładkach. Gorąco polecam.

M.Fronczkowski


Z okazji Świąt Wielkanocnych 2021 życzymy wiosennego optymizmu i szybkiego powrotu normalności.

                                                                       Zarząd TPTM

WYDANIE SPECJALNE BIULETYNU INFORMACYJNEGO MUZEUM

 

Nowy, 4 (95)2020 numer Biuletynu Informacyjnego Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim w całości poświęcony jest historii miejscowych cmentarzy. Autorami tekstu i fotografii są członkowie Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego – Zygmunt Dziedziński i Marian Fronczkowski. Korekta i wstęp redakcyjny autorstwa dr Daniela Warzochy.

Wydawnictwo do nabycia w holu tutejszego muzeum.


XXIII KWESTA CMENTARNA – LISTOPAD 2020

Zapraszamy do udziału w XXIII Kweście Cmentarnej „Ratujmy groby zasłużonych Tomaszowian”

„Pamięć o przeszłości, oznacza zaangażowanie w przyszłość” Jan Paweł II

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego i  Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr Rudolfa Majewskiego ps. „Leśniak” zapraszają do udziału w XXIII Kweście Cmentarnej „Ratujmy groby zasłużonych Tomaszowian”, która ze względu na panującą pandemią odbędzie się w innej formie niż w latach ubiegłych.

W związku z obostrzeniami związanymi z panującą pandemią nie odbędą się zbiórki na cmentarzach, nie będą też kolportowane materiały promocyjne. Informacje dot. kwesty będą przekazywane przez lokalne media, przedstawione na plakatach informacyjnych rozwieszonych na słupach ogłoszeniowych i udostępnionych w miejscach zbiórek oraz udzielane telefonicznie przez przedstawicieli organizatorów: Monika Malczewska tel. 660 407 532 lub Ewa Kotela – 695 990 018

W tym roku apelujemy o przeprowadzenie zbiórek wewnętrznych w lokalnych środowiskach, tj. w instytucjach, zakładach pracy, szkołach, stowarzyszeniach w terminie od 26 października do 15 listopada. Po zakończeniu zbiórki prosimy przesłać informację na adres internetowy: js1002@op.pl. Natomiast zebrane pieniądze prosimy przekazać na konto: BNP PARIBA S 64 1600 1462 1022 7460 5000 0006 .

Indywidualni darczyńcy mogą dokonywać wpłat na podane wyżej konto lub wrzucać datki bezpośrednio do puszki wystawionej w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego w Galerii „Arkady” przy ul. Rzeźniczej 4.

Środki zebrane w trakcie XXIII Kwesty zostaną przeznaczone na renowację nagrobka ppor. Gustawa Glaesmana, weterana powstania 1863 r. i jego syna plut. Leopolda Glaesmana poległego w wojnie polsko – bolszewickiej roku 1920.

W tej szczególnie trudnej sytuacji dla nas wszystkich, starajmy się nie zapominać o osobach ważnych, zasłużonych dla naszego miasta. Pamiętajmy, że historie zmarłych i ich dokonania budują naszą tożsamość, a poprzez troskę o ich groby oddajemy im należytą cześć oraz szacunek.

Organizatorzy:

 Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego

  Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr Rudolfa Majewskiego ps.Leśniak

Grób Glaesmanów, który zamierzamy odnowić z środków tegorocznej kwesty.

 


J.Woicki

ROCZNICA KONSTYTUCJI

Obraz Jana Matejki "Konstytucja 3 Maja 1791" w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Fot. za PAP.

229 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację Ustawę Rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że założyciel Tomaszowa Mazowieckiego Tomasz Ostrowski był uczestnikiem obrad Sejmu Czteroletniego jako Poseł i Podskarbi Królewski. Uczestniczył w uchwaleniu i ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja 1791 r. Był też członkiem założycielem Klubu Przyjaciół Konstytucji znanego też jako Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Klub ten był stronnictwem politycznym i równocześnie klubem parlamentarnym, założonym 10 maja 1791 r., którego celem było podtrzymywanie uchwalonej kilka dni wcześniej Konstytucji 3 Maja i dbanie o nienaruszanie jej postanowień.

Portret Tomasza Ostrowskiego trzymającego w dłoni wydanie książkowe Ustawy Rządowej z 3 Maja 1791. Obraz autorstwa Marcello Bacciarellego. Kopia tego portretu wykonana przez L. Biedrońskiego znajduje się w zbiorach Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Z. Dziedziński

V EDYCJA KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZY ZABYTEK MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO”

W dniu 31 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 odbyło się podsumowanie V edycji konkursu historycznego „Najpiękniejszy zabytek miasta Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu”, którego głównym celem było odkrywanie historii naszej małej ojczyzny. Prezentowane były prace malarskie, multimedialne i filmowe. Wszystkie dotyczyły zabytków naszego regionu.

Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego uczestnicząc w podsumowaniu tego konkursu wręczyli nagrodę specjalną za przygotowanie opracowania multimedialnego. Nagroda były dwa albumy: „Najpiękniejsze Zabytki Europy i „najpiękniejsze Zabytki Świata”.

więcej o konkursie na stronie zsp6tom.pl i NaszTomaszów


Z. Dziedziński

MEDAL TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

DLA PROFESORA JANA OSTROWSKIEGO

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu odbyła się uroczystość poświęcona jubileuszowi trzydziestolecia pracy na stanowisku Dyrektora Muzeum na Wawelu z jednoczesnym pożegnaniem w związku z odejściem na emeryturę Pana profesora Jana Ostrowskiego.

W tej wyjątkowej uroczystości, na zaproszenie jubilata, uczestniczyła delegacja członków Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego. W dowód uznania i szacunku nasi delegaci wręczyli jubilatowi medal pięćdziesięciolecia powstania naszego stowarzyszenia wraz z aktem nadania.

Profesor Jan Ostrowski jest Honorowym Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego jak równie Honorowym Obywatelem Tomaszowa Mazowieckiego. Jest on w bezpośredniej linii potomkiem Tomasza hr. Ostrowskiego, który w roku 1788 zakładając osadę hutniczo-górniczą o nazwie Tomaszów, dał początek naszemu miastu. Prof. Jan Ostrowski jest pra, pra, prawnukiem Antoniego hr. Ostrowskiego, który rozwinął osadę i doprowadził w roku 1830 do uzyskania przez Tomaszów Mazowiecki praw miejskich. (Z. Dz.)


PODZIĘKOWANIA

za pomoc w organizacji XXII Kwesty Cmentarnej „RATUJMY ZABYTKI TOMASZOWSKICH CMENTARZY” przeprowadzonej 1 listopada 2019 r.

 "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie"

kardynał Stefan Wyszyński

          Z ogromną wdzięcznością składamy serdeczne podziękowania przede wszystkim darczyńcom, którzy wyjątkowo hojnie wsparli XXII Kwestę Cmentarną na ratowanie zabytkowych nagrobków tomaszowskich cmentarzy. Dzięki Państwa datkom udało się zebrać rekordową sumę 10. 357 zł. Środki zebrane podczas tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone na:

 1. Renowację grobowca rodziny Chociszewskich i dr Jana Serafina Rode
 2. Renowację ogrodzenia grobów Jana i Stanisława Narewskich.

Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich wolontariuszy, którzy poświęcili swój czas w ten wyjątkowy dzień i znaleźli motywację do realizacji inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego, jaką jest troska o zabytki tomaszowskiej nekropoli. Nie sposób wymienić imiennie około 120 kwestujących wolontariuszy ale wszystkim i każdemu z osobna należą się słowa uznania i podziękowania za zaangażowanie włożone w zbieranie datków pieniężnych. Wolontariusze reprezentowali następujące instytucje i stowarzyszenia:

 • Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Radę Miasta i Radę Powiatu
 • Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Biuro Podróży „Omnitur”
 • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
 • TIT
 • Format 3a
 • Hufiec ZHP
 • II LO
 • ZSP nr 2
 • ZSP nr 3
 • Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego
 • Jednostka Strzelecka1002          Szczególne uznanie wyrażamy uczniom tomaszowskich szkół, którzy nie tylko kwestowali ale także zadbali o uporządkowanie mogił zasłużonych Tomaszowian. Dziękujemy I i II Liceum Ogólnokształcącemu, Zespołom Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 3, 6, 8, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu i Chrześcijańskiemu Centrum Edukacyjnemu.

Dziękujemy lokalnym mediom za promocję i przekazywanie informacji na temat kwesty:

 • Tomaszowskiemu Informatorowi Tygodniowemu
 • Dziennikowi Łódzkiemu
 • Formatowi 3a
 • Portalowi „Nasztomaszow.pl”
 • Radiu „Fama”

Dziękujemy za materiały promocyjne XXII Kwesty:

 • Michałowi i Tomaszowi Zakrzewskim (Biuro Podróży „Omnitur”) – za sfinansowanie folderu ze zdjęciami Zygmunta Dziedzińskiego
 • Agnieszce Podwysockiej za opracowanie i wykonanie plakatu
 • Piotrowi Malczewskiemu za wykonanie identyfikatorów dla kwestujących wolontariuszy.

Kolejne podziękowania kierujemy do:

 • Kancelarii Cmentarnej za wyrażenie zgody na kwestowanie, przechowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kwesty oraz udostępnienie stolików
 • PCK – za wypożyczenie puszek do kwestowania
 • Agencji Ochrony „Transfer” – za zabezpieczenie puszek do czasu przeliczenia ich zawartości
 • Galerii „Arkady” – za użyczanie nam swoich gościnnych progów na spotkania organizacyjne i liczenie zawartości puszek          Wyjątkowe podziękowania składamy Jednostce Strzeleckiej 1002 za aktywną pomoc przy organizacji kwesty.          Na koniec pragnę skierować podziękowania do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego za podjecie po raz kolejny trudu organizacji kwesty na ratowanie zabytkowych pomników tomaszowskiego cmentarza.

Szczególnie dziękuję za wyjątkowe zaangażowanie Zygmuntowi Dziedzińskiemu i Marianowi Fronczkowskiemu, którzy biorą udział nie tylko w organizacji kwesty ale również, od wielu lat zajmują się, renowacją poszczególnych nagrobków, co jest zadaniem wyjątkowo trudnym, odpowiedzialnym i wymagającym dużego nakładu pracy i czasu.

Koordynator XXII Kwesty Cmentarne

Ewa Kotela

 

 

 

 


PRZYGOTOWANIA DO XXII KWESTY

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA – DZIAŁANIA WOJENNE WE WRZEŚNIU 1939 R.

Gorąco polecamy obejrzenie wystawy fotograficznej przygotowanej w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Poniżej plakat informacyjny z zaproszeniem na wernisaż wystawy, który rozpocznie się  31 sierpnia 2019 r. godz.15:00.

Na naszej stronie internetowej w zakładce HISTORIA MIASTA zamieściliśmy tekst pt. WRZESIEŃ 1939 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, który jest fragmentem szerszego opracowania o tym samym tytule.

ZAPROSZENIE DO BIBLIOTEKI

12 września godz. 17.00 w sali konferencyjnej MCK przy Pl. T. Kościuszki 18 porozmawiamy o książce Romy Bonieckiej WYŁUSKANE Z PAMIĘCI.

Książka nadal dostępna do nabycia w księgarni przy Pl. T. Kościuszki.


ZAPROSZENIE DO MUZEUM NA WYSTAWĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ

Wystawa prezentuje dokumenty, fotografie i przedmioty związane z historią organów porządku i bezpieczeństwa publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.

KIM BYLI PIERWSI TOMASZOWSCY POLICJANCI?

Opierając się na oficjalnych zapisach urzędowych pierwsi policjanci miejscy rozpoczęli służbę 8 września 1830 r. Wcześniej, wójt gminy Ujazd (z mocy ówczesnego prawa był nim Antoni Ostrowski ) zobowiązany był do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. W tym celu wykorzystywał we wsiach sołtysów a w Tomaszowie zatrudnił stróżów wypełniających funkcje policyjne. Należy sądzić, że jednym z nich mógł być Ernest Bohr, który już w roku 1825 osiedlił się w mieście i otrzymał mieszkanie w domu o nr 1. W książce ludności stałej w rubryce określającej jego zawód zapisano że był policjantem.

W chwili nadania osadzie Tomaszów praw miejskich policjantami zostali: Ernest Bohr, Kazimierz Leziński, Michał Sawicki, Stanisław Jagientowicz. Od 4 marca 1834 r. zdymisjonowanego Michała Sawickiego zastąpił Ludwik Cywiński . W roku 1931 jako stróże nocni zatrudnieni zostali Jan Witczak , Jan Wiśniewski a od 1932 r. Michał Fijałkowski, który wcześniej służył w Pułku 3. Ułanów Królestwa Polskiego.

Bezpośrednim przełożonym miejskich policjantów był burmistrz Antoni Wroński. On to na mocy uprawnień ustawowych odpowiadał za bezpieczeństwo i porządek w mieście. Był też „sędzią policji prostej” co przekładając na język współczesny znaczy, że miał prawo sądzić i skazywać za drobne naruszenia prawa. Do obowiązków burmistrza należała też kontrola stowarzyszeń, zgromadzeń, nadzór nad szynkami i utrzymanie miejskiego aresztu.

Siedzibą urzędu policyjnego został piętrowy budynek o nr policyjnym 1 wybudowany w roku 1812 przez Antoniego Ostrowskiego z przeznaczeniem na dom familijny dla sprowadzonych do miasta specjalistów. W domu tym od roku 1830 do 1888 urzędował burmistrz , ławnicy miejscy i urzędnicy magistratu[. Obecnie budynek nie istnieje. Jest to miejsce pomiędzy posesjami 8 i 10 przy ulicy św. Antoniego.

Fragment akwareli Piotra Michałowskiego z 1828 r. "Tomaszowscy mieszczanie" (kopia w zbiorach prywatnych). Najprawdopodobniej mężczyzna grający na skrzypcach to Ernest Bohr.

Ernest Bohr to tomaszowski policjant o szczególnie barwnej przeszłości. Pozostaje jedną z najciekawszych tomaszowskich postaci pierwszej połowy XIX wieku. Jemu współcześni określali go jako sfrancuziałego a następnie spolszczonego Niemca. On sam mienił się Polakiem. Jako dojrzały mężczyzna  zaciągając się do 1 pułku Mazurów na liście werbunkowej podpisał się własnoręcznie jako „Ernest Bohr Mazur Polonaise”. Na podstawie spisu „Osób Głównych Tomaszowa z lat 1835-1840” jak i „Akt Burmistrza Tomaszowa Mazowieckiego tyczących urzędników , oficjalistów i posługaczy miejskich” wiemy, że urodził się w roku 1783 w miejscowości Depent lub Diepę we Francji. Z racji miejsca urodzenia, zgodnie z tamtejszym prawem był Francuzem. Z innych dokumentów archiwalnych wynika, że jego rodzice byli wyznania ewangelicko – augsburskiego i trudnili się tkactwem. On również w wczesnej młodości wyuczył się tego zawodu. Mimo ukończenia szkoły elementarnej posiadał umiejętność czytania i pisania w języku polskim, francuskim i niemieckim. W wieku 23 l. wstąpił do wojska i brał udział w kampaniach napoleońskich od roku 1806 do 1814. Służył w Pułku 1. Piechoty Liniowej Księstwa Warszawskiego. Po klęsce Napoleona zaciągnął się do armii austriackiej. Po zdymisjonowaniu z wojska, zachęcony ofertą osadniczą Antoniego hr. Ostrowskiego w roku 1822 przybył do Ujazdu a następnie trafił do powstającej osady Tomaszów. Miał wtedy 39 lat, był żonaty i posiadał dwóch synów. Zamieszkał w piętrowym domu murowanym o nr 1 przy Rynku św. Józefa obecnie Pl. Kościuszki. Potwierdzeniem tego faktu jest podpis Ernesta Bohra na wydanym w dniu 1 października 1822 dokumencie określającym warunki zakwaterowania dla osadników. Świadczy to również o tym, że cieszył się poważaniem dziedzica jak i przybywających osadników.

Ernest Bohr nie założył jednak warsztatu tkackiego i nie został jednym z tomaszowskich tkaczy rękodzielników. Początkowo utrzymywał się z zawodowej gry na skrzypcach. Muzykował w miejskich szynkach a od roku 1825 w kawiarni i cukierni Wincentego Sawickiego, która mieściła się domu o nr polic. 5 przy Rynku św. Józefa. (obecnie  Pl. T. Kościuszki 23) Dał się poznać jako znakomity gawędziarz. Poza muzykowaniem chętnie opowiadał o swoich przygodach z czasów swej 15-letniej służby wojskowej, którą zakończył w stopniu sierżanta. Można przypuszczać, że od początku swego pobytu w osadzie z upoważnienia hr. Ostrowskiego wykonywał zadania o charakterze policyjnym. Kiedy zrodziła się konieczność znalezienia w nowo powstałym mieście kandydata do służby policyjnej, Ernest Bohr był idealnym kandydatem. Znalazł on powszechną akceptację zarówno ze strony burmistrza, ławników jak i Szymona Olszewskiego plenipotenta Antoniego Ostrowskiego. Po wybuchu powstania listopadowego w grudniu 1830 r. jeszcze raz zaciągnął się do wojska . Trafił do pułku jazdy lokalnej płk Wincentego Dobieckiego noszącego nazwę 1. Pułku Mazurów. W trakcie walk z Rosjanami został ranny. Po klęsce powstania udało mu się uniknąć przymusowego wcielenia do wojska carskiego.  Powrócił do Tomaszowa i po złożeniu w dniu 10 stycznia 1832 r. przysięgi na wierność carowi dalej pozostawał miejskim policjantem.

Stanisław Jagientowicz urodził się w 1780 r., był katolikiem, do roku 1815 służył w Pułku 8. Księstwa Warszawskiego a następnie w Pułku 4. Ułanów. W roku 1819 zdymisjonowany pozostawał na służbie prywatnej u Antoniego Ostrowskiego. Posiadał ukończoną szkołę elementarną i deklarował znajomość języka polskiego, niemieckiego i francuskiego. Policjant miejski od 1831 r.

Kazimierz Leziński urodził się w roku 1794 we wsi Grabki, majątku nie posiadał, był bezdzietny, szkołę elementarną ukończył w Piotrkowie. Władał w mowie i piśmie językiem polskim jak i niemieckim. Policjantem miejskim został we wrześniu 1830 r.

Michał Sawicki urodził się w roku 1794, był katolikiem, żonaty posiadał dwójkę dzieci. W chwili wstąpienia do policji miał 35 l. Policjant miejski od 1930 r. Przyjęty w tym samym czasie co Ernest Bohr.

Ludwik Cywiński, Urodził się w 1810 r. w Błędowie. Był szlachcicem Został policjantem 4 marca 1834 r. po dymisji Michała Sawickiego. Obejmując urząd był kawalerem i miał niespełna 24 lat. Do Tomaszowa przybył ze Strykowa gdzie był aplikantem w urzędzie burmistrza. Mimo młodego wieku miał za sobą kilkuletnią służbę wojskową w Pułku 2. Strzelców Konnych.

Po 1841 r. policjantem miejskim został Aleksander Drauch ur. 1819 r. w Nowej Wsi, katolik, stanu wolnego, szlachcic, przybył do Tomaszowa z Wiaderna, mieszkał w domu przy Rynku św. Józefa.

W tym samym czasie co Aleksander Drauch policjantami byli Szymon Zalewski, Bogumił Jachman, Jan Stllerowicz i Ernest Gerlach.

Obok wymienionych policjantów Magistrat Tomaszowa zatrudnił jako stróżów nocnych Jana Szlęzaka i Antoniego Gajka. Po roku 1859 w aktach Burmistrza Tomaszowa wymienia się jako miejskich policjantów Franciszka Komorowskiego, Jana Millera, Ernesta Gerlacha a jako stróża nocnego Michała Wylazłowskiego i Józef Piechowskiego ur. 1812 r. w Rogach, szlachcica, katolika, który przybył do Tomaszowa z Budziszewic.

Opracowano w oparciu o materiały  Akt miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Akta Burmistrza tyczące urzędników i oficjalistów miejskich, (sygn. 129-131, zespół 7 gr. I)  Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.  MF.

 


DROGI DO WOLNOŚCI 1918 -2018

DROGI DO WOLNOŚCI 1918 – 2018 to książka historyczno-biograficzna w   wydaniu albumowym. Ukazała się w celu uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenie w polskiej świadomości i wiedzy historycznej miasta Tomaszowa Mazowieckiego i nie tylko. Inspiracją do jej napisania była propozycja zorganizowania wystawy na 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO przez Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego. W trakcie zbierania materiałów zgromadziłem spory i ciekawy zbiór. Zacząłem szukać jeszcze innych materiałów i wiadomości. Na tej podstawie postanowiłem napisać książkę o kawałku historii miasta XX wieku (bardzo mało znanych faktów z TFSJ oraz miasta). Książka powstała w celu zachowania w pamięci postaci Jana Polaka (pseudonim JEREMI): żołnierza dwóch Wojen Światowych (28 pułku Strzelców Kaniowskich 3 baonu 11 kompanii), działacza społecznego, delegata TFSJ, Radnego Rady Miejskiej (1934 – 1939)

W książce znajdziemy opis biograficzny Jana Polaka, który od 1923 r. pracował w Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu, jako robotnik na oddziałach chemicznych (denitracja, wiskoza, przędzalnia). Brał czynny udział w strajku robotniczym w TFSJ w 1933 r. a w dniu 21 maja 1933 r. uczestniczył w spotkaniu delegacji robotników z TFSJ z Prezydentem Ignacym Mościckim w Spale. W dniach od 2 do 5 czerwca 1933 r. z delegatami z TFSJ brał udziału w konferencji w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej sprawie postulatów strajkowych robotników. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy i Modlina (po kapitulacji Warszawy został jeńcem wojennym). W październiku 1939 został zwolniony z niewoli i powrócił do Tomaszowa Maz. Ponadto zamieściłem informację dotyczą: Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oddział w Tomaszowie Maz.;  miejscowego oddziału harcerskiego Związku Harcerstwa Polskiego im. T. Kościuszki, walkach XI kompanii 3 batalionu 28. pułku Strzelców Kaniowskich podczas I Wojny Światowej, udziału delegacji z Tomaszowa Maz. na I zjeździe Województwa Łódzkiego Związku Młodzieży Polskiej „Orlę”, który odbył się w Łodzi w dniach 7 – 8 maja 1922 r.

W książce znajdują się fotografie odznaczeń wojennych jakie otrzymał Jan Polak, 73 zdjęcia z moich zbiorów prywatnych i indeks około 240 osób znajdujących się w opisanych fotografiach i dokumentach. Liczę, że bogactwo informacji, bogaty zbiór fotografii zainteresuje nie tylko moją rodzinę, ale też naukowców i osoby chcące wzbogacić swoją wiedzę o historii naszego miasta. ISBN: 978-83-94161-14-9, stron – 100, oprawa twarda, rok wydania – 2019, Nakład – 20 egz. (w tym 2 egz. Biblioteka Narodowa).

 Opracował Jan Woicki


NOWE KSIĄŻKI O HISTORII TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

       

Już od kilku dni są do nabycia w tomaszowskich księgarniach dwie nowe publikacje poświęcone historii Tomaszowa Mazowieckiego. Obie powinny wzbudzić zainteresowanie nie tylko u historyków ale także osób chcących poznać historię swojego miasta.

Pierwsza z nich to wojenne wspomnienia Romy Bonieckiej Wyłuskane z pamięci. Są to wojenne wspomnienia z lat 1939-1945 widziane oczami dziecka. Autorka urodziła się i wychowała w Tomaszowie Mazowieckim. W latach wojny mieszkała przy ul. Żeromskiego, później przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego i Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Opisywane w książce zdarzenia dotyczą właśnie tych miejsc, ale nie tylko.

Druga to kolejna monograficzna publikacja prof. Witolda Jarno specjalizującego się w historii wojskowości. Książka Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie mazowieckim w latach 1918-1939 opisuje historię tomaszowskiego garnizonu w dwudziestoleciu międzywojennym. Pozycja bogato ilustrowana fotografiami ze zbiorów tomaszowskich kolekcjonerów, Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego i Skansenu Rzeki Pilicy. Gorąco polecam wszystkim pasjonatom historii naszego miasta. [MF]

ZREWITALIZOWANY PARK BULWARY OTWARTY

W ubiegłym tygodniu, tuż przed Świętami Wielkanocnymi, oddano do użytku mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego Park Bulwary. Bez medialnego szumu, przed południem 19 04. 2019 r. zwyczajnie rozgrodzono teren dotychczasowej budowy i można było już w święta pospacerować alejkami parku. (więcej na temat Parku Bulwary w zakładce PRZYRODA)

REKORDOWY WYNIK XXI KWESTY

1 XI 2018 r. Przy bramie głównej starej części cmentarza katolickiego przy ul. Smutnej kwestowali przedstawiciele władz miasta i samorządowcy, którzy uzbierali 2029 zł i 98 gr.
2 XI 2018 r. liczenie zebranych datków w sali MCK przy Pl. Kościuszki 18. Po zsumowaniu okazało się, że uzbierano 10 072 zł 18 gr.

Podczas tegorocznej XXI Kwesty cmentarnej zebrano 10072 zł i 18 gr. Jest to najlepszy wynik w dwudziestoletniej historii kwestowania w Tomaszowie Mazowieckim. Wszystkim darczyńcom i kwestującym serdecznie dziękujemy.

Do końca grudnia można przekazywać darowizny pieniężne na nasze konto bankowe z zaznaczeniem „Renowacja nagrobków”. Nr konta TPTM w Banku Spółdzielczym Biała Rawska – 219291 0001 0125 7997 2000 0010

Więcej o kweście w zakładce XXI Kwesta Cmentarna-2018

XXI KWESTA CMENTARNA

ZAPALMY ZNICZE NA MOGIŁACH UCZESTNIKÓW WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ

Kończymy przygotowania do kolejnej zbiórki na renowację nagrobków. Przygotowaliśmy folder i plakat XXI kwesty cmentarnej, który prezentujemy poniżej. Kwestujący będą zbierać datki do oznakowanych puszek przed bramami starych cmentarzy przy ul. Smutnej i ul. Ugaj oraz przy bramie cmentarza komunalnego przy ul. Dąbrowskiej. Bardzo liczymy na szczególną hojność darczyńców za co z góry serdecznie dziękujemy.

Liczymy, że hasło „zapalmy znicz na mogiłach uczestników walk o Niepodległość” spotka się z należytym odzewem. Chodzi nie tylko o groby na Cmentarzu Wojennym ale też na pozostałych cmentarzach. Aby łatwo je odnaleźć będą one udekorowane kokardami w barwach narodowych.

Nagrobek Marcina Willicha, który został odrestaurowany z środków ubiegłorocznej XX Kwesty cmentarnej.


ZAPROSZENIE NA ODCZYT

Pani Renata Kasiewicz w dniu 24 października 2018 r. o godz. 13.00  w siedzibie Archiwum Państwowego przy ul. Spalskiej wygłosi odczyt pt. „Tomaszów Mazowiecki od powstania do niepodległości”.  Zainteresowanych historią naszego miasta serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE ORGANIZACYJNE XXI KWESTY

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego zamierza w dniu 1-ego listopada 2018 roku przeprowadzić zbiórkę publiczną do puszek pod nazwą „XXI KWESTA CMENTARNA -RATUJMY ZABYTKI TOMASZOWSKICH CMENTARZY”.  Wobec powyższego w środę 10 października 2018r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie robocze dotyczące spraw organizacyjnych, na które zapraszamy przedstawicieli władz miasta, powiatu oraz wszystkie organizacje pozarządowe i społeczne chcące wesprzeć nasze stowarzyszenie przy kwestowaniu na cmentarzu.

                   Spotkanie odbędzie się w sali Miejskiego Centrum Kultury przy Placu Kościuszki 18. Celem zebrania jest wyłonienie komitetu organizacyjnego, sprecyzowanie celu zbiórki, przyjęcie regulaminu kwesty, przyjęcie wstępnych deklaracji i zapisy kwestorów. 

                 Wstępnie proponujemy aby datki z tegorocznej kwesty przeznaczyć na : dokończenie renowacji zabytkowego, XIX wiecznego żeliwnego nagrobka śp. Marcina Wilicha, jaki znajduje się w 2. kwaterze starej części cmentarza katolickiego, dofinansowanie odbudowy nagrobka księdza Zygmunta Zycha, który w latach 1959 – 1967 był proboszczem parafii Świętego Antoniego i dziekanem tomaszowskim, renowację zniszczonego nagrobka ppor. Eugeniusza Berezowskiego poległego 06.08.1920 r. w walce z bolszewikami.

Zarząd TPTM


UCHWAŁA ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTANOWIENIA MEDALU OKOLICZNOŚCIOWEGO Z OKAZJI 50-LECIA UTWORZENIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Realizując Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2018 r. oraz na podstawie § 24 p. d) Statutu Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego uchwala się co następuje :

 1. Ustanawia się Medal Okolicznościowy z okazji 50-leia utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego zwany dalej Medalem.
 2. Przyjmuje się wzór Medalu opracowany przez Jana Woickiego stanowiący załącznik do uchwały.
 3. Medal jest przyznawany uchwałą Zarządu TPTM w trybie określonym Regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała przyjęta jednomyślnie 9 sierpnia 2018 r.

  


ZAPROSZNIE DO MUZEUM

FRAGMENT WYKŁADU  „POSIADŁOŚCI RAWITÓW OSTROWSKICH

Tomasz Ostrowski za sprawą wyjątkowych zdolności, pracowitości, gospodarności i zapobiegliwości, ale też za sprawą korzystnie zawartych małżeństw stał się właścicielem ogromnego majątku. Pnąc się w górę drabiny społecznej uzyskiwał kolejne godności  jednocześnie pomnażając swój majątek. U schyłku swego życia stał się wielkim posiadaczem ziemskim, zgromadził wielomilionową magnacką fortunę, która stawiała go w gronie najzamożniejszych Polaków tamtej epoki. W dyspozycji przedśmiertnej każdemu z pięciu swych synów wyznaczył odrębne dobra, każde o przybliżonej wartości 556 tys. złotych polskich. Nawet gdy założymy, że każda z jego czterech córek mogła otrzymać dobra o mniejszej wartości to w   sumie majątek Tomasza Ostrowskiego można w przybliżeniu oszacować na 3,5 do 4,5 mln ówczesnych złotych polskich. (po przeliczeniu wg. stawek cen złota na walutę współczesną daje to od 121 do 155 mln. zł)

Rodzice Tomasza, Piotr Ostrowski i Konstancja Katarzyna ze Stoińskich nie zaliczali się do rodzin majętnych. Z pewnością byli posesjonatami posiadając pewną własność dziedziczną. Według Antoniego hr. Ostrowskiego posiadali niewielki majątek Krupy – Ostrów Mały k. Kocka w Lubelskiem[1] (wówczas Krupy i Ostrów leżały w powiecie stężyckim, woj. sandomierskie). Tam też 21 grudnia 1735 r. urodził się przyszły hrabia i senator. Właściwie to o stanie majątku jego rodziców, rodzeństwa i ich pozycji społecznej i kto odziedziczył posiadłość Krupy nic pewnego nie wiemy[2].

W roku 1765 Tomasz Ostrowski mając 30 lat i ugruntowaną pozycję na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego zawiera związek małżeński z Józefą Godlewską (1725-1780) herbu Gozdawa, starościanką nurską[3]. Dzięki temu staje się średnio zamożnym posesjonatem z majątkiem w Ziemi Nurskiej. Dostępne biografie jak i zachowane materiały archiwalne nie wskazują jaka lub jakie to były posiadłości[4]. Wiemy natomiast, że w sierpniu 1773 r. uzyskuje godność podkomorzego nurskiego, zostaje posłem tej ziemi na sejm i na publicznej licytacji kupuje w Warszawie przy ul. Bielańskiej 6 pojezuicką kamienicę nr hip. 605[5].

W roku 1780 umiera jego pierwsza żona, Józefa Ostrowska z Godlewskich.  Zostaje ona pochowana w krypcie kościoła św. Krzyża[7]. Rok po jej śmierci, 26 lipca 1781 r. w warszawskim Kościele św. Krzyża Tomasz Ostrowski zawiera związek małżeński z znacznie młodszą od siebie Apolonią Ledóchowską[8]. Małżeństwo Tomasza z Apolonią Ledóchowską było największym krokiem w karierze majątkowej Tomasza Ostrowskiego. Matka Apolonii, Ludwika z Denhoffów była właścicielką Ujazdu i dóbr ziemskich zwanych „dobrami ujezdzkimi”. Dzięki temu małżeństwu Tomasz Ostrowski wszedł w posiadanie Ujazdu wraz z pałacem i wsiami Tobiasze, Skrzynki, Przysiadłów, Ojrzanów, Sangrodz, Niebrów, Kuczołów, Łagiewniki z młynem Rudą, Zawadę i Brzustówkę[9]. Formalnie stało się to w roku 1786, kiedy teściowa Ludwika Ledóchowska z Denhoffów odsprzedała mu wszystkie prawa do dóbr ujezdzkich. Tego samego roku Tomasz Ostrowski kupuje od Konstantego Felicjana Szaniawskiego pałac przy ul. Miodowej 8 w Warszawie. Dwa lata później, około roku 1788 po odkryciu złóż rudy żelaza w okolicy wsi Niebrów założył osadę górniczo hutniczą pod nazwą Tomaszów[10].

W roku 1792 Tomasz Ostrowski wszedł w posiadanie dużego majątku ziemskiego na Podolu. Brat jego drugiej żony, Antoni Ledóchowski wypełniając zapis testamentowy Franciszka Ledóchowskiego przekazał mu miasteczko Tetyjów i majątek ziemski Piatyhory oraz Pieczychwost i Milatyn leżące wówczas w woj. bracławskim na Podolu jako przypadające Apolonii (Ledóchowskiej)[11].

W połowie lat 90. XVIII wieku, najprawdopodobniej w roku 1796 Tomasz Ostrowski w drodze kupna stał się właścicielem dóbr Helenów i Nadarzyn w ówczesnym powiecie błońskim[12].

Rok 1798 jest znamienny nie tylko dla Tomasza Ostrowskiego, ale i dla jego potomków. W Ujeździe odwiedza go król pruski Fryderyk Wilhelm. Najprawdopodobniej podczas tej wizyty Tomasz Ostrowski otrzymuje dziedziczny tytuł hrabiego[13]. Nadmienić należy, że w wyniku III rozbioru Polski, od 1795 r. dobra ujezdzkie znajdowały się w zaborze pruskim a Tomasz Ostrowski był poddanym Fryderyka Wilhelma.

W roku 1799 powiększa dobra ujezdzkie odkupując od rządu pruskiego skonfiskowane Komisji Edukacji Narodowej pojezuickie majątki Żelechlin i Kopiec wraz z młynem Pudło[14].

Poniżej krótka charakterystyka posiadłości Tomasza Ostrowskiego.

DOBRA UJEZDZKIE

Największą miejscowością w dobrach ujezdzkich było miasteczko Ujazd. W roku 1827 było w nim 77 domów i 878 mieszkańców[15]. Tomasz Ostrowski w roku 1786 zastał istniejący tam pałac w ruinie. Na jego miejscu wybudował drewniany dwór, który później przebudowano na pałac. Od roku 1790 Ujazd stał się główną rezydencją rodzinną Ostrowskich. Zamieszkiwała w nim rodzina Antoniego Ostrowskiego (do 1832 r.), następnie od 1851 Stanisława Ostrowskiego, później Juliusza Ostrowskiego i do wiosny 1945 r. Jana Krystyna Ostrowskiego.[16]

W latach 1882-1886 pałac gruntownie przebudował Juliusz Ostrowski (1854-1917), syn Stanisława a wnuk Antoniego. Z wcześniejszej budowli barokowej uzyskał charakter neogotycki. Prawdopodobnie projektantem a na pewno nadzorującym przebudowę był architekt Fryderyk Tschoepe z Piotrkowa[17]. Następna przebudowa miała miejsce w latach 1920-1922. Dokonaną ja na zlecenie Jana Krystyna Ostrowskiego (1894-1981)[18]. Obok pałacu znajduje się dobrze zachowany rozległy (ok.14 ha) park krajobrazowy z starym drzewostanem i zespołem stawów rzeki Piasecznicy. Park założono pod koniec XVIII wieku jest obecnie jednym z najpiękniejszych w powiecie tomaszowskim. Duża w tym zasługa Jana Krystyna Ostrowskiego, którego pasją była hodowla roślin. W parku rosły m. in. białe topole, stare olchy, skrzydłorzechy kaukaskie, lipy, a od strony południowej świerki srebrzyste. W parku spotkać możemy również skupiska dębów, brzóz i klonów. Wśród starego drzewostanu pomniki przyrody w postaci białych topoli (jeden z okazów posiada około 30 metrów wysokości, zaś obwód pnia wynosi 7 metrów). W parku znajdowało się kilka sztucznych stawów założonych w oparciu o wody rzeki Piasecznicy.

PAŁACYK PRZY MIODOWEJ 8 W WARSZAWIE

W pierwszych latach XVIII wieku na działce należącej wówczas do rodziny Szaniawskich, pod numerem hipotecznym 481 przy ul. Miodowej w Warszawie, wybudowano pałac. Od roku 1743 jego właścicielem został Józef Szaniawski a od roku 1770 należał do Konstantego Szaniawskiego. Pałac przebudowany w 1782 roku według projektu Stanisława Zawadzkiego. W roku 1786 Tomasz Ostrowski kupuje od Szaniawskich tenże pałac i około roku 1812 zleca architektowi Fryderykowi Albertowi Lesselowi jego przebudowę[19]. Po jej zakończeniu zamieszkał w  pałacu na stałe i tam też w roku 1817 zmarł.

W wieku XIX pałac przy ul. Miodowej kilkakrotnie zmieniali się właściciele budynku. Wtedy też stał się budynkiem czynszowym. W latach międzywojennych prawdopodobnie zamieszkiwał w nim Krystyn hr. Ostrowski, który był właścicielem dóbr ziemskich Korczew Miedzna Jatrypory w siedleckim[20]. Podczas II wojny światowej, w roku 1944 r. pałac został doszczętnie zniszczony. Odbudowano go w 1950 w zachowując styl klasycystyczny. Budynek wpisany 1.07.1965 r. do rejestru zabytków nieruchomych miasta stołecznego Warszawy pod nr 3032. Sąsiaduje z pałacem Branickich (Miodowa 6/8) i pałacem Morsztynów (Miodowa 10).

Przy tej samej ulicy pod nr 12 znajdowała się kamienica wybudowana w roku 1770 dla biskupa Antoniego Kazimierza Ostrowskiego. Ona również uległa zniszczeniu w 1944 r. a odbudowana została w 1950.

TETYJÓW I PIATYHORY NA PODOLU

W roku 1792 Tomasz Ostrowski wszedł w posiadanie dużego majątku na Podolu.     Brat jego drugiej żony, Antoni Ledóchowski wypełniając zapis testamentowy Franciszka Ledóchowskiego przekazał mu miasteczko Tetyjów i majątek ziemski Piatyhory oraz Pieczychwost i Milatyn leżące wówczas w woj. bracławskim jako przypadające Apoloni (Ledóchowskiej)[21]. W tym czasie, kiedy Tomasz Ostrowski obejmował te posiadłości w ich skład wchodziło ponad trzydzieści wiosek i osad[22]. W Tetyjowie Tomasz Ostrowski wybudował dwór i ufundował murowany kościół katolicki[23] pw. św. Wincentego z Ferrary. Ponadto założył szkołę parafialną i ufundował szpital dla ubogich. W Piatyhorah wybudował drewniany kościół katolicki. Dokonał dokładnych pomiarów majątku, wprowadził nowoczesne metody gospodarowania. Zorganizował handel zbożem poprzez wybudowanie składów w Odessie[24].

Tak pisał o Tetyjowie Eustachy Iwanowski:

„…Dla zgaszenia nieustających rebelii, panowie polscy osiadali w Ukrainie, opiekowali się ludem, nie dopuszczali ucisku włościan, budowali domy, zakładali miasteczka. Tomasz Ostrowski, podskarbi W. koronny, mąż w Polsce szanowany, ojczyznę kochający, nabył prawa u Ledóchowskich wojewodziców Czernichowskich, braci swej żony; został dziedzicem Tetyjowa. Dom wymurował, często tu przemieszkiwał. Grunta pomierzył. Padura komornik, plany i pomiary całej Tetijowszczyzny pokończył. Zaprowadził lepsze gospodarstwo, rząd stały i gorliwą dla włościan opiekę. Puszcza Olbaczowska, czyli Łobaczowska z wielkimi lasami była głównym bogactwem i ozdobą majątku. Dobrze była administrowaną i strzeżoną[25]

Majątek Tetyjów – Piatyhory w 1793 r. po II rozbiorze Polski znalazł się w granicach Rosji. Początkowo zagrożony sekwestrem przez wojska carycy Katarzyny II. Prawdopodobnie z obawy przed ewentualną konfiskatą Tomasz Ostrowski sprzedał jego część Wincentemu Rohozińskiemu (Rogozińskiemu) od którego w 1858 r. kupiła go rodzina Lipkowskich[26]. Około roku 1816 dobra te znalazły się w guberni kijowskiej. Prawdopodobnie część tych posiadłości w wyniku spadku po Tomaszu otrzymali jego synowie Tadeusz, Franciszek i ks. Atanazy Ostrowski.

Tetyjów (Tetijiw) to obecnie 13 tys. miasteczko na Ukrainie w obwodzie kijowskim, siedziba władz rejonowych. Zachował się dwór parterowy klasycystyczny wybudowany przez Tomasza Ostrowskiego. Piatyhory to wieś w rejonie tetyjowskim obwód kijowski.

Ciekawy opis historii Tetyjowa odnalazłem w Tygodniku Ilustrowanym z 1884 r.[27] Zamieszczono tam również obrazy Feliksa Brzozowskiego przedstawiające widok ogólny Tetyjowa z połowy XIX wieku oraz widok tamtejszego kościoła, którego fundatorem był m. innymi Tomasz Ostrowski.

NADARZYN

Najprawdopodobniej w roku 1796 Tomasz Ostrowski w drodze kupna stał się właścicielem dóbr Helenów i Nadarzyn w ówczesnym powiecie błońskim[28]. Około roku 1806 z jego inicjatywy i środków, wybudowano w Nadarzynie kościół parafialny pod wezwaniem św. Klemensa[29]. Wzniesiono go w stylu klasycystycznym według projektu architekta Jakuba Kubickiego. Kościół jest budowlą na planie owalu, z dobudową kruchtą z jednej i zakrystią po przeciwnej stronie. W tym samym czasie T. Ostrowski zlecił budowę zajazdu. Zaprojektował go ten sam architekt. Został on usytuowany w pobliżu kościoła i rynku                     u wylotu głównego traktu w kierunku Warszawy. Zajazd ten jest obszerną budowlą neoklasycystyczną. Był gospodą licznie odwiedzaną przez kupców. W 1809 roku przed bitwą pod Raszynem w zajeździe gościć miał Józef Poniatowski.

HELENÓW

Helenów stał się własnością Tomasza Ostrowskiego około toku 1806. Wtedy też rozpoczęto budowę pałacu wg. Projektu Jakuba Kubickiego lub Stanisława Zawadzkiego[30]. Równolegle z pałacem wybudowano dwie wolnostojące oficyny. Wraz z budową pałacu założono rozległy park. Od roku 1817 właścicielem pałacu i posiadłość ziemskiej Helenów zostaje syn Tomasza, Władysław Ostrowski (1790-1862), który z kolei w roku 1819 sprzedaje posiadłość Tadeuszowi Ostrowskiemu (1792-1842). Najprawdopodobniej Helenów w posiadaniu Rawitów Ostrowskich pozostawał do 1834 r. lub nawet do 1842, kiedy to Tadeusz Ostrowski sprzedaje dobra Wincentemu Arkuszewskiemu[31].

W roku 1855 Helenów nabył Stanisław Potocki, który kazał pałac przebudować w stylu neorenesansowym. Od tego czasu znany jest pod nazwą Pałac Potockich. Po II wojnie światowej pałac w Helenowie stał się miejscem wypoczynku kadry oficerskiej, a obecnie mieści się w nim Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

FALENTY k. Warszawy

W latach 1830-1839 pałac, park i dobra ziemskie Falenty k. Warszawy stanowiły własność syna Tomasza, ks. kanonika Atanazego Ostrowskiego (1791-1866)[32]. Wiadomym jest, że w roku 1818 po śmierci Zofii Dangel dobra sprzedano na licytacji. Kupującym, przynajmniej formalnie nie był ks. Atanazy Ostrowski, który wszedł w ich prawne posiadani dopiero w roku 1830. W roku 1832 meble i inne cenne ruchomości z pałacu w Helenowie zostały zdeponowane przez uchodzącego z Polski Tadeusza Ostrowskiego właśnie w falenckim pałacu ks. Atanazego Ostrowskiego[33]. Również pewne jest, że w latach 1830-1838 majątek Falenty ks. Atanazy Ostrowski wydzierżawił na lat dziewięć Janowi Jeziorańskiemu[34]. Po niespełna 10 latach posiadania, w 1839 r. ks. Atanazy Ostrowski odsprzedał Falenty warszawskiemu kupcowi Augustowi Spiskiemu[35]. Pałac w Falentach został przebudowany w latach 1852 -1857 przez ówczesnych właścicieli Przezdzieckich. Przebudowę dokonano według projektu Franciszka M. Lanciego. Wtedy to uzyskał charakter neorenesansowy i w takim kształcie pałac przetrwał do współczesności.

Ks. kanonik Atanazy Ostrowski był również właścicielem znacznego majątku na Ukrainie w dobrach Tetyjowskich. Były to posiadłości ziemskie Kasperówka, Kosów i Pohreby w guberni kijowskiej, które otrzymał w spadku po Tomaszu Ostrowskim, a około roku 1860 sprzedał Tomaszowi Potockiemu oraz Tadeuszowi i Zofii Ostrowskich. Jak wspomniałem wcześniej po klęsce powstania listopadowego i emigracji do Francji Tadeusza Ostrowskiego, był też w posiadaniu Raszyna, Lesznowoli, Słomina, Łazowa i Sękocina w powiecie warszawskim[36].

POWIĘKSZANIE POSIADŁOŚCI  PRZEZ ANTONIEGO hr. OSTROWSKIEGO

Dzieci Tomasza Ostrowskiego odziedziczyły ogromny majątek, ale nie posiadły tak genialnych zdolności do jego pomnażania. Wyjątkiem okazał się Antoni Ostrowski, najstarszy syn z małżeństwa Tomasza Ostrowskiego z Apolonią. Antoni urodził się 24 maja 1782 r. w Warszawie. Samodzielne zarządzanie włościami ujezdzkimi rozpoczął mając 23 lata. Odziedziczony majątek już na początku gospodarowania powiększył dokupując przyległe wsie Czechowice, Małecz, Łaziska, Łagiewniki, Komorów, Zaborów, Naropną, Wolę Naropieńską.[37] Rozpoczął zakładanie nowych osad poprzez akcję osadnictwa i uprzemysłowienia. W wyniku tych działań rozwinął osadę Tomaszów założoną przez Tomasza Ostrowskiego tworząc w niespełna sześć lat nowe miasto przemysłowo handlowe z satelickimi osadami przemysłowo rolnymi Ostrów, Nowy Ostrów, Rawitów, Łusin, Borek (Precz Bieda), Lipianki i Bocian.

KLUCZ ZAWIEPRZYCKI

Dalsze powiększenie posiadłości nastąpiło w wyniku małżeństwa Antoniego hr. Ostrowskiego zawartego w 1795 r. z wówczas 16 letnią Józefą Zofią z Morskich herbu Topór[38] (1879-1813). Jej stryj, Ignacy Morski zapisał dzieciom Józefy swe dobra w Lubelskim. W roku 1819 dobra zwane Kluczem Zawieprzyckim zostały przejęte przez Antoniego Ostrowskiego po spłaceniu rodziny Morskich. W skład tego nowego majątku wchodziły Zawieprzyce, Wólka Zawieprzycka, Spiczyn, Wojciechów, Jawidz, Ignaców, Maszki, Chorlęź, Grabianowice[39]. Do Klucza Zawieprzyckiego należał też Wojciechów z folwarkiem Ignaców. W roku 1827 był drugą co do wielkości miejscowością klucza zawieprzyckiego należącego do majątku rodziny Ostrowskich. Znajdował się tam drewniany kościół parafialny, 63 domy z 549 mieszkańcami. Gruntów było 1268 mórg ziemi ornej a w folwarku 82 mórg łąk, 32 morgi ogrodów i zabudowań, 641 mórg lasu wysokopiennego i 200 mórg zalesionych, 75 mórg zarośli, 17 mórg stawów, 65 mórg pastwisk i dróg oraz 8 mórg   probostwa. 1806 mórg ziemi i 210 mórg lasu należało do włościan. Folwark Ignaców posiadał 2 domy, 22 mieszkańców, 707 mórg ziemi ornej. W skład dóbr Wojciechów wchodziły też wsie Maszki 42 domy, 383                 mieszkańców, 1107 mórg ziemi włościańskiej, Gaj Duży 8 domów, 92 mieszkańców, 72 mórg, Gaj Mały 9 domów, 82 mieszkańców, 188 mórg.

W Archiwum Akt Dawnych w zespole Archiwum Ostrowskich z Ujazdu zachowały się dokumenty potwierdzające nabycie własności i potwierdzenie, że Antoni Ostrowski zapłacił Ignacemu Morskiemu z tego tytułu 15 tys. dukatów. Tak więc po roku 1818. Antoni Ostrowski został właścicielem tego majątku. Same Zawieprzyce były wtedy wsią z 79 domami i 905 mieszkańcami. Na wyniosłym brzegu doliny Wieprza wznosił się zamek otoczony parkiem a w nim kaplica[40]. W tym też czasie otoczył pałac i park murem z okazałą bramą wjazdową. Zbudował oranżerię a parkowi nadał charakter romantycznego ogrodu.                      Po pożarze jaki miał miejsce w połowie XIX wieku zamku nie odbudowano[41]. Zabezpieczone ruiny możemy oglądać do dziś. Funkcje mieszkalne po pożarze zamku przejęła oficyna i dwór, będący własnością dzierżawcy majątku.

Po roku 1832 dobra zawieprzyckie podobnie jak i inne dobra Antoniego Ostrowskiego zostały zajęte sekwestrem przez Rząd Królestwa z tym, że konfiskacie uległa jedynie połowa majątku. Druga połową zarządzała Julia z Ostrowskich Michałowska. Dopiero w 1853 r. Stanisław Ostrowski wykupił od Tytusa Dzieduszyckiego wierzytelności na hipotece Zawieprzyc a następnie jako posagowe zmarłej matki wykupił je na licytacji od Skarbu Królestwa Polskiego. Tak więc dopiero w roku 1860 majątek w całości wrócił do rodziny Rawitów Ostrowskich stając się własnością Stanisława Ostrowskiego[42] (syna Antoniego).

W 1864 roku po powstaniu styczniowym ziemia dworska została uwłaszczona. Powstała wtedy samodzielna miejscowość Wólka Zawieprzycka, którą włączono do gminy Serniki. Do majątku Zawieprzyce należał odtąd tylko niewielki folwark z 1 domem i 8 stałymi mieszkańcami. Ostrowscy władali zawieprzyckim majątkiem aż do roku 1945 r. Pod koniec XIX wieku dzierżawcą majątku w Zawieprzycach został stryjeczny dziadek Marii Skłodowskiej, Ksawery[43] a po nim jego syn Bolesław Skłodowski. Późniejsza noblistka, spędzała w Zawieprzycach wakacje. Ksawery Skłodowski pochowany jest nieopodal, w Kijanach. Maria Skłodowska-Curie pozostaje patronką zawieprzyckiej szkoły.

W drodze sukcesji po Stanisławie Ostrowskim następnym właścicielem Zawieprzyc był Juliusz Ostrowski a ostatnim dziedzicem do 1944 r. Jan Krystyn Ostrowski.

BOLESTRASZYCE

Po roku 1820 a przed 1830 majątek Antoniego Ostrowskiego powiększył się o dobra Zarzecze i Bolestraszyce w dolinie Sanu (obecnie gmina Żurawice pow. przemyski woj. podkarpackie). Majątek ten w wyniku rozliczeń rodzinnych przypadł Józefie Ostrowskiej. W 1831 r. otrzymała go Julia Olimpia Ostrowska po zamążpójściu za Piotra Michałowskiego. (Piotr Michałowski był bratem Antoniny Ostrowskiej z Michałowskich, trzeciej żony Antoniego. Tak więc był on jednocześnie jego szwagrem i zięciem). Od roku 1834 dobrami zarządzał Piotr Michałowski[46]. Na początku drugiej połowy w. XIX (w l.1853-1862 r.) część gruntów należących do majątku Bolestraszyc została zajęta pod budowę szańców i fortów twierdzy Przemyśl. Julia Michałowska (wraz z dziećmi) zamieszkiwała i gospodarowała w Bolestraszycach do roku 1910. Pod koniec XIX wieku na posiadłości ziemską tzw. mniejszą składało się: 731 mórg ziemi ornej, 195 mórg łąk i sadów, trzy pastwiska, 176 mórg lasów[48]. Posiadłość większa to 868 mórg ziemi ornej, pastwisk 176 mórg, lasów 1326 mórg.

Obecnie w dawnym parku dworskim znajduje się ogród dendrologiczny i Zakład Fizjografii PAN i PTN. W parku ponad 2000 gatunków i odmian roślin. Poza parkiem poleca się zwiedzenie fortu pancernego San Rideau zbudowanego około 1895 r. Według Przewodnika po Polsce z centrum Przemyśla do Bolestraszyc jest niespełna 8 km i dojedziemy kierując się na północny wschód.

MIASTO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE TOMASZÓW MAZOWIECKI

Jak wynika z wcześniejszej części opracowania, Tomasz Ostrowski około roku 1788 po odkryciu złóż rudy żelaza w okolicy wsi Niebrów założył osadę górniczo hutniczą pod nazwą Tomaszów[50]. Tomaszów w roku 1789 liczyły 49 mieszkańców[51] i takim pozostawał przez następne 25 lat. W 1815 r. liczył 37 stałych mieszkańców i cztery domy.

Pierwszą okazałą budowlą jaka powstała w Tomaszowie był pałac Antoniego Ostrowskiego. Najprawdopodobniej wybudowano go około roku 1812. Pałac powstawał etapami. Na początku pałac był budowlą parterową z trzypiętrową widokową wierzą. W roku 1817 obudowano oranżerię. Budowniczym gmachu był mistrz murarski Jan Komorowski z Ujazdu, który kierował się projektem autorstwa znanego architekta Fryderyka A. Lessela[52]. Nieco później obok pałacu utworzony został rozległy park. W roku 1815 w pobliżu osady hutników powstał murowany, jednopiętrowy dom familijny przeznaczony dla oficjalistów. W tym też czasie Antoni Ostrowski powziął zamysł utworzenia w Tomaszowie większego ośrodka przemysłowo handlowego. Realizacja tego zamierzenia zbiega się z zawarciem w roku 1821 drugiego małżeństwa z Antoniną Michałowską i zasiedleniem przez małżonków tomaszowskiego pałacu[53].

W roku 1822 wytyczone zostały przyszłe ulice osady fabrycznej a w wyniku rozwiniętej z rozmachem akcji osadnictwa fabrycznego w roku następnym przybyli do Tomaszowa pierwsi tkacze osadnicy. W roku 1824 z środków A. Ostrowskiego wybudowano nad Wolbórką pierwszą przędzalnię zwana „Stara Filatura” a po przeciwnej stronie browar i gorzelnię. Rok później powstała druga duża przędzalnia „Batavia”. W roku 1824 Tomaszów uzyskuje status osady przemysłowo handlowej, a w roku 1830 otrzymuje prawa miejskie. W mieście było wtedy 3250 stałych mieszkańców, 279 domów, dwie duże przędzalnie wełny, zakłady hutnicze, folusz, 3 farbiarnie i ponad 70 ręcznych                           zakładów tkackich[54]. (w tym czasie sąsiednie miasta powiatowe: Opoczno liczyło 2913 mieszkańców, Piotrków niewiele ponad 4 tys. mieszkańców). Tak więc bez wątpienia utworzenie w niespełna 8 lat nieomal od podstaw nowego miasta przemysłowego było bodaj największym życiowym osiągnięciem Antoniego hr. Ostrowskiego.

Dalszy rozwój Tomaszowa jako miasta prywatnego został zahamowany w roku 1831 po klęsce powstania listopadowego i nałożeniu sekwestru a następnie konfiskacie majątku Antoniego Ostrowskiego[55].

W roku 1869 Stanisław Ostrowski odzyskał skonfiskowane dobra ujezdzkie, ale z wyłączeniem miasta, które od roku 1844 posiadało status miasta rządowego a od 1851 było właścicielem 126 ha terenów miejskich[56].  Pomimo to miasto wielokrotnie korzystało z przychylności rodziny Ostrowskich. W roku 1861 Stanisław Ostrowski stanął na czele komitetu budowy kościoła parafialnego pw. św. Antoniego wspierając go finansowo i poprzez wpływy w Rządzie Gubernialnym i Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego[58]. Stanisław Ostrowski przekazał parafii działkę pod budowę kościoła wydzieloną z części ogrodu pałacowego od strony ul. Pilicznej. Ponadto ufundował ołtarz, organy, posadzki i szereg przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania kościoła. W roku 1887 Stanisław Ostrowski stanął na czele komitetu budowy szpitala miejskiego. W tym przypadku również hojnie wspierał działo budowy przekazując na ten cel ponad 3600 rubli[59]. Również Juliusz Ostrowski i jego syn Jan Krystyn wielokrotnie dawali wyraz swojej sympatii dla miasta. Przykładem tego mogą być kolejne darowizny gruntów pod budowę pierwszej szkoły średniej i kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Wymiana gruntów z miastem w związku z budowę koszar dla II dywizjonu 4.PAC i darowizna ponad 14 ha gruntów w obrębie miasta pod budowę szkół i ulic[60]. W roku 1926 J.K. Ostrowski wyraził zgodę na przyjęcie przez Tomaszów herbu Rawicz będącego herbem rodowym Rawitów Ostrowskich[61].

„Less Madères” w Vernou-sur-Brene /departament Tours w dolinie Loary we Francji/

Antoni Ostrowski jak i jego brat Władysław brał czynny udział w Powstaniu Listopadowym. Od 13 stycznia 1831 r. Antoni był dowódcą Gwardii Narodowej Warszawskiej. Od 28 maja 1831. senator – wojewoda. W sejmie poparł wniosek o detronizację Romanowów. Władysław Ostrowski był marszałkiem Sejmu Powstania 1831 r. Również czynny udział w powstaniu brał jego zięć (a zarazem szwagier), Piotr Michałowski. Za czynny udział w powstaniu Antoni Ostrowski został zaocznie skazany na śmierć, a jego dobra skonfiskowane. Konfiskata majątku była ogromnym ciosem i znacznie uszczupliła stan majątkowy rodziny. Musiał udać się na emigrację. Początkowo osiadł w Fontaineblean k. Saint-Germain-en Laye (departament Sekwany, tam, gdzie abdykował Napoleon). W roku 1844 z posiadanych środków Antoni Ostrowski nabył pałac i posiadłość       ziemską „Less Mederes” nad Loarą w okolicach Tours w środkowo zachodniej Francji[62]. W archiwum Ostrowskich z Ujazdu zachowały się dokumenty dot. nabycia i zagospodarowania tej posiadłości[63]. Antoni hr. Ostrowski zmarł 4 grudnia 1845 r. w Vernov-sur-Brene[64].  Posiadłość ta pozostawała w posiadaniu rodziny Ostrowskich do drugiej połowy lat 60. XIX wieku.

W dalszej części referatu przedstawiono proces odzyskiwania majątków przez Stanisława hr. Ostrowskiego oraz posiadłości Juliusza i Gustawa Ostrowskich. Końcowa części dotyczyła Jana Krystyna hr. Ostrowskiego jako ostatniego właściciela dóbr ujezdzkich i zawieprzyckich oraz Krystyna hr. Ostrowskiego jako właściciela Korczewa i innych dóbr w siedleckim.

Przypisy: [1] A. Ostrowski Żywot Tomasz z Rawitów Ostrowskiego ministra Rzeczypospolitej … str. 5, Wydano: Paryż w Księgarni Polskiej 3 maja 1836 r. (przyp. autora – w 1827 r. wieś Krupy k. Ostrowa w pow. lubartowskim miała 12 domów – tom IV s.733 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego- Warszawa 1892. Nadal istnieje wieś Krupy k. Ostrowa i Jeziorzan nad Wieprzem w pow. lubartowskim woj. lubelskie); [2] IPSB ( oraz PSB t.24 s.579) w biogramie T. Ostrowskiego autorstwa T. Kizwaltera podano, że Piotr Ostrowski był dziedzicem wsi Krupy, Zabiele, Skolimów, Zawada. W źródłach archiwalnych brak na to potwierdzenia. Nic nie wspomina o tym A. Ostrowski w ”Żywot Tomasza z Rawitów Ostrowskiego …”pisząc wprost, że „..urodził się Tomasz Ostrowski w stanie majątkowej mierności…” - patrz przypis 1.; [3] Dz. cyt. PSB t.24 s.579 biogram T. Ostrowskiego; [4] Przypuszczalnie mógł posiadać część miejscowości Godlewo lub Czyżew pow. Ostrowski na Ziemi Nurskiej, które w części należały do nieżyjącego już wówczas Krzysztofa Godlewskiego, starosty Nurskiego, ojca Józefy Ostrowskiej; [5] za T. Zielińska Archiwum Ostrowskich herbu Rawicz w zbiorach Archiwum Akt Dawnych w Warszawie Materiały z sesji naukowej 14 XII 1991 r. wyd. Muzeum w Tomaszowie Maz.,1994 r. - zakup kamienicy przez Tomasza Ostrowskiego jest poświadczony w wpisem do metryki Koronnej, sygn.292, k.113-114; [6] tamże (kamienica nr hip.605); [7] Józefa z Godlewskich Ostrowska zm.6 XII 1780 – Kasztelanowa Czerska żona Tomasza Adama hr. Rawita Ostrowskiego - epitafium na nagrobku w katakumbach kościoła św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie; [8] Akt małżeństwa nr 14 z roku 1781 zapisany w księdze ślubów warszawskiej parafii Św. Krzyża przez ks. Maruszewicza; [9] Archiwum Ostrowskich z Ujazdu w zbiorach Archiwum Głównym Akt Dawnych, sygn.573 - zakup posiadłości uzupełniających dobra ujezdzkie w latach 1788-1799, akt z 1786 r. - cyt. za T. Zielińską Ród Ostrowskich w dziejach Tomaszowa materiały z sesji naukowej14.12.1991, przypisy str.30; [10] nazwa Tomaszów (Tomaszew) pojawia się w roku 1888 w aktach stanu cywilnego parafii katolickiej Tobiasze oraz na mapie Prus Południowych Davida von Giillyego z lat 1802-1803. Kopie w zbiorach Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz.); [11] materiał dotyczący tej posiadłości znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych - Archiwum Ostrowskich z Ujazdu, sygn. 1/344/0/-/0060 sprawy osobiste rodziny Ostrowskich oraz dokumentacja aktowa sygn.: 1250, 1257,1252,1256; [12] Akta dot. zakupu w Archiwum Głównym Akt Dawnych Akta Ostrowskich z Ujazdu, sygn.1157 nabycie Nadarzyna i Helenowa w pow. błońskim oraz sygn.1158 nabycie Helenowa i uregulowanie hipoteki 1804 r.; [13] A. Ostrowski Żywot Tomasza Ostrowskiego ministra …. Wyd. w Księgarni Polskiej Paryż 1836 (forma cyfrowa, e-bok, http//books.google.pl); [14] patrz przypis 8; [15] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom XII s. 761 wyd. Warszawa 1880-1914 nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walwskiego <http://dirop.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII >; [16] B. Olszewski Od Piątku do Soboty Wędrówki po ziemi łódzkiej, str.151-155 Wydawnictwo 86 Press, Łódź 1995 oraz T. S. Jaroszewski Po pałacach i dworach Mazowsza, przewodnik cz. II s. 106, Wydawnictwa Naukowo Techniczne Warszawa1996; [17] tamże; [18] po roku 1945 w pałacu miała siedzibę Gromadzka Rada Narodowa, była tam świetlica miejscowego PGR-u, ośrodek wypoczynkowy ZHP. Obecnie zespół pałacowo-parkowy jest własnością prywatną; [19] Marek Kwiatkowski Architektura miasta Warszawy - od Potopu Szwedzkiego do Powstania Listopadowego, wyd. PWN Warszawa 1989 s. 79 oraz tablica informacyjna na budynku; [20]niektóre źródła podają (nie jest to pewne), że Krystyn hr. Ostrowski mieszkał przy ul. Miodowej w pałacu Szaniawskich, który miał kupić w 1929 r. Jeżeli tak faktycznie było to po ponad 100 latach pałac (na krótko) wrócił do Rawitów Ostrowskich; [21] bogaty materiał dotyczący tej posiadłości znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych - Archiwum Ostrowskich z Ujazdu, sygn. 1/344/0/-/0060 sprawy osobiste rodziny Ostrowskich oraz dokumentacja aktowa sygn. 1250, 1257,1252,1256; [22] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tom XII str. 323-324 podaje, że do dóbr Tejkowskich należały wioski: Jakimówka, Koszów, Kasperówka, Pohreby, Burkowce, Dąbrówka, Osiczna, Buhajówka, Rosiczki, Wysokie, Stodnica, Aleksandrówka, Zaszków, Puchaczówka, Szuleki, Michałówka, Buzówka, Sabadacz, Olszanka, Żytniki, Skibińce, Hałajki, Czerepinka, Zrajki, Żydowczyk, Tajnica, Horoszków, Krywczunka, Łobaczów; [23] Pierwszy kościół w Tetyjowie ufundowany w 1792 r. przez Ludwikę z Denhoffów spłonął i w jego miejsce Tomasz Ostrowski wybudował kościół murowany. Nie był jego jednym z fundatorem, współfinansowali budowę marszałek humański Dębowski i dziedzic pobliskiego Klukowa Bykowski; [24] A. Ostrowski Żywot Tomasza Ostrowskiego Rys wypadków krajowych 1763-1817 …, str. 107-132; [25] Eustachy Iwanowski Rozmowy o polskiej koronie, t.1, wyd. Kraków 1873, fragment ze str. 539; [26] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich T. VIII str. 61-62, wyd. pod red. F. Sulmierzyckiego, W. Walewskiego B. Chlebowskiego, Warszawa 1880; [27] Tygodnik Ilustrowany z 1884 r., nr 79-104 tom IV s.396-399,tekst pt. Tetyjów na Ukrainie, korespondencja autora podpisującego się „Bolesława znad Dniepru” ilustrowany obrazami Feliksa Brzozowskiego; [28] Akta dot. zakupu w Archiwum Głównym Akt Dawnych Akta Ostrowskich z Ujazdu, sygn.1157 nabycie Nadarzyna i Helenowa w pow. błońskim oraz sygn.1158 nabycie Helenowa i uregulowanie hipoteki 1804 r; [29] AGAD Komisja woj. Mazowieckiego Rząd Gubernialny Warszawski Wydz. Wyznań i Oświecenia Publicznego sygn.6360 kościół w Nadarzynie pow. błoński; [30] T. S. Jaroszewski W. Baraniewski Po pałacach i dworach Mazowsza -przewodnik cz. I, str.40, Wyd. Naukowo Techniczne, Warszawa 1997; [31] AGAD AOzU sygn.1174 sprzedaż Helenowa przez Tadeusza Ostrowskiego dla Wincentego Arkuszewskiego; [32] przyp. autora - ks. Atanazy Ostrowski (1791-1848) był synem Tomasza O. a bratem Antoniego Ostrowskiego; [33] AGAD AOzU sygn.1172 rzeczy kredensowe zdeponowane w pałacu ks. Atanazego Ostrowskiego w Falentach; [34] AGAD AOzU sygn. 1178 spór pomiędzy k. A. Ostrowskim a Janem Jeziorańskim; [35] T.S. Jaroszewski Po pałacach i dworach Mazowsza przewodnik cz. II, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1997; [36] AGAD AOzU sygn.0150 i sygn.0105 Atanazy Ostrowski- sprawy osobisto rodzinne; [37] za T. Zielińska Archiwum rodu Ostrowskich… Materiały z sesji naukowej 14 XII 1991 r., str.24; [38] najprawdopodobniej małżeństwo zawarte zostało 15 grudnia 1805 r. w Bolestraszycach k. Przemyśla; [39] AGAD AOzU sygn.0994 - Darowizna przez Ignacego Morskiego dóbr Zawieprzyce i Wojciechów potomstwu zmarłej Józefy z Morskich Ostrowskiej, tj. Julii, Stanisławowi, Józefowi i Tomaszowi Ostrowskim oraz rozliczenie między Ignacym Morskim, a Antonim Ostrowskim seniorem z tytułu sprzedaży w/w dóbr temuż Ostrowskiemu; [40]Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów … tom. XIV str.493 (Zawieprzyce) wyd. 1880 do 1906 nakładem. F. Sulimierskiego i Wł. Walewskiego   URL: http://dirop.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV; [41] AGAD AOzU sygn.1087 dobra Zawieprzyckie -budownictwo 1848-1849; [42] AGAD AOzU sygn.1003, 1004, 1019 - odzyskiwanie dóbr Zawieprzyckich przez St. Ostrowskiego 1855-1866; [43] AGAD AOzU sygn.1030 dobra zawieprzyckie – dzierżawa przez Ksawerego Skłodowskiego z lat 1874-1880 ; [44] Przewodnik po Polsce - trasa 57, s.607, wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1996; [45] Mieczysław Kurzątkowski, Architektura barokowa ziemi lubartowskiej [w:] „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, T.3, Lublin 1959 oraz Mieczysław Kseniak Parki i ogrody dworskie w woj. lubelskim, cz. 2 - Od Kijan do Dęblina wzdłuż Wieprza, Lublin 1983; [46] AGAD AOzU sygn.1239 Zarządzanie dobrami Bolestraszyce przez Piotra Michałowskiego oraz dzierżawa przez niego od St. Ostrowskiego czwartej części dochodów (przypadającej na Tomasza Ostrowskiego); [47] AGAD AOzU sygn.1241-Spór między Stanisławem Ostrowskim a Julią Michałowską o prawa do sum przyznanych przez władze państwowe jako wynagrodzenie za grunty w Bolestraszycach zajęte pod budowę szańców: akta dot. nabycia przez Julię Michałowską Bolestraszyc z licytacji, protokół akt detaksacji, inwentarz, korespondencja, notatki; [48] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowińskich, t-1 s.300 (Bolestraszyce), wyd. 1880 r. nakł. F. Sulmierskiego i Wł. Walewskiego; [49] Dz. cyt. Przewodnik … trasa 46, s.488; [50] Nazwa Tomaszów pojawia się w roku 1888 w aktach stanu cywilnego parafii katolickiej Tobiasze oraz na mapie Prus Południowych Davida von Giillyego z lat 1802-1803; [51] Tabela ludności powiatu Inowłodzkiego z 1789 r., k.20 (za Alojza Żebrowska Rozwój przestrzenny miasta, Tomaszów Mazowiecki dzieje miasta, str. 39); [52] A. Kędzierski Pałac Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim (zeszyt nr 11) wyd. Muzeum w Tomaszowie Mazowiecki, Tomaszów 2006 r. oraz Ostrowscy i ich rezydencje - referat A. Kędzierskiego z sesji naukowej zorganizowanej 15 lutego 2007 r., (zeszyt 12) wyd. Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów 2007 r.; [53] tamże; [54] APTM AmTM sygn. 110– statystyka punktowa, k-ta 10 i dalsze dot. sprawozdań burmistrza; [55] W 1832 r. Specjalny Sąd Kryminalny w Warszawie skazał zaocznie A. Ostrowskiego na karę śmierci natomiast ostateczna decyzja Rady Administracyjnej Królestwa o konfiskacie majątku zapadł dopiero w 1837 r. za J. Kaczkowski Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniu 1831 i1843, s.199,292,349, wyd. Jan Cotty skład w księgarni Gebethner i Wolf, Warszawa 1918; [56] W roku 1851 miasto odkupiło za 126 044 ruble od Skarbu Królestwa grunty dawnego folwarku Ostrowskich w Tomaszowie o pow. 28 włók 20 morg i 23 prętów oraz budynki jakie się na nich znajdowały; [57] W roku 1857 St. Ostrowski odkupił pałac z ogrodem i parkiem od A. Krama płacąc 2 016 rubli; [58] S. Grad Kościół pod wezwaniem św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, s. 9,15,22, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Tomaszów Mazowiecki 1998; [59] APTM AmTM gr II sygn.2255 - St. Ostrowski Przewodniczący Komitet Budowy Szpitala w Tomaszowie; [60] APTM US zesp.5 sygn.444 akta sprawy zdziałowej przez J. K. Ostrowskiego na rzecz miasta Tomaszowa Mazowieckiego; [61] APTM AmTM gr III sygn.1614; [62] AGAD AOzU sygn..0207 sprawy osobisto rodzinne Ostrowskich -poszukiwania przez A. Ostrowskiego majętności ziemskiej we Francji i zakup posiadłości Madères nad Loarą k. Tours (w tym informacje o Madères, wskazówki dla Hipolita Klimaszewskiego co do pertraktacji o zakup tej posiadłości, akt zakupu Madères i pokwitowanie na spłatę należności za nie, odezwa w sprawach polskich do mieszkańców Madères); [63] AGAD AOzU sygn. 0208, 0210 i 0211 - Sprawy osobisto rodzinne Ostrowskich - katalog biblioteki Antoniego Ostrowskiego w Madères, starania o zezwolenie papieskie na utrzymywanie przez Ostrowskich kaplicy domowej w Madères i otrzymany na to przywilej, spisy drzew, krzewów i roślin ogrodowych znajdujących się lub przeznaczonych ewentualnie do zaprowadzenia w Madères z uwagami o różnych właściwościach, sporządzony przez Antoniego Ostrowskiego; [64] wg. strony gminy Vernou-sur-Brrenne we Francji (http://www.vernou-sur-brenne.fr/ [dostęp 2014-02-14])