INFORMACJE ZARZĄDU

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW TPTM

Na podstawie postanowień § 19, §20, i §22 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 18.12.2008 roku) Zarząd TPTM zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 6 marca 2018 roku godzina 15.30 w Klubie 6NA9 przy ul. Rzeźniczej 3 w Tomaszowie Mazowieckim. W przypadku gdy w pierwszym wyznaczonym terminie nie zostaną spełnione wymogi §21 Statutu TPTM, wyznacza się drugi termin zgromadzenia na godzinę 16.00 w tym samym dniu, miejscu i czasie.

Projekt Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego zwołanego na 6 marca 2018 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków TPTM
 2. Powołanie Komisji Mandatowej.
 3. Oświadczenie Komisji Mandatowej.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności TPTM w 2017 r.-
 9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego TPTM za 2017 r.
 10. Przedstawienie propozycji Planu Pracy i Planu Finansowego TPTM na 2018 rok
 11. Wolne wnioski i dyskusja nad sprawami zgłoszonymi podczas obrad .
 12. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności TPTM w 2017.
 13. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego TPTM za 2017 r
 14. Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy i Plany Finansowego na 2018 rok
 15. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Radosnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim miłośnikom naszego miasta życzy Zarząd TPTM.

 


2 listopada 2017 r. godz. 17.00 do MCK przy Pl. Kościuszki 18 na spotkanie z Wojciechem Zawadzkim.

5 listopada 2017 r. do MCK przy Pl. Kościuszki 18 na koncert Piotra Goliata


 


 

ZAPROSZENIE DO ARCHIWUM

29 czerwca 2017 r. godz. 17.00 Oddział Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Spalska 120


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE DO GALERII „ARKADY” 13 CZERWCA 2017 r. o godz. 17.30

 • Historia Związku Strzeleckiego ‚Strzelec” w Tomaszowie Mazowieckim
 • Prezentacja osiągnięć Jednostki Strzeleckiej 1002

     


ZAPOSZENIE DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANDRZEJEM KOBALCZYKIM

25 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury przy Pl. Kościuszki 18 rozpocznie się spotkanie autorskie z Andrzejem Kobalczykiem, połączone z promocją książki pt. „Sekrety Tomaszowa i Spały”. Autor na kartach swojej najnowszej książki z punktu widzenia dziennikarza oraz skrupulatnego historyka i regionalisty potwierdza bądź obala mity związane z naszym miastem i jego okolicami. Książka idealna dla sympatyków historii regionalnej powiązanej z wątkami sensacji i kryminału. Polecamy i serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.


 


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPTM

Fragment sali podczas Walnego Zgromadzenia Członków TPTM 30.03.2017 r.

Za nami kolejne  Walne Zgromadzenie Członków naszego stowarzyszenia. Wyjątkowo odbywało się w dwóch etapach. Pierwsza część 24 marca i druga 30 marca 2017 r. Obradom  przewodniczyła Danuta Wypart a protokolantem był Robert Jamka. Dokonano wyboru nowej  Komisji Rewizyjnej w skład, której weszli Tadeusz Kotela, Andrzej Maciejec i Zygmunt Dziedziński. Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium dla organów stowarzyszenia. Uchwalono roczny plan pracy i preliminarz budżetowy  na rok  2017.  Wśród przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 r. znalazła się „XX Kwesta Cmentarna” i opieka nad grobami zasłużonych tomaszowian. Przewidziano trzy wystawy fotograficzne ” Rzeka Wolbóka od źródeł o ujścia”, „Pejzaże Białej Góry”, „Czas zatrzymany w kadrze zdarzyło się w Tomaszowie XX wieku” . Zaplanowano przygotowanie i wydanie serii widokówek pt. „Najciekawsze obiekty Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego”, zorganizowanie pieszych wycieczek „Od Muzeum do Skansenu” i „Śladami fabrycznego Tomaszowa”, prowadzenie spotkań i odczytów przybliżających ciekawostki z dziejów Tomaszowa. Pasjonaci historii regionalnej zamierzają zakończyć opracowania pt. „Spacerownik po Tomaszowie”, „Fabryki i fabrykanci Tomaszowa”, ” Historia i dzień dzisiejszy tomaszowskich cmentarzy”. Będą też działania upamiętniające  setną rocznicę położenia kamienia węgielnego pod budowę pomnika Tadeusza Kościuszki i dziewięćdziesiątą rocznicę wybudowania gmachu miejscowego Magistratu.

Protokół z Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami o wglądu dla członków   w siedzibie stowarzyszenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z Sekretarzem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *